Energia- ja akkuteollisuus tarvitsee lisää osaajia

Suomalaisten insinöörijärjestöjen tekemän uuden selvityksen mukaan tulevaisuuden vihreä siirtymä vaatii lisää tekniikan alan osaajia. Heitä tarvitaan akkujen tuotannon ja kierrätyksen lisäksi erityisesti teollisuuden ja rakentamisen energiaratkaisujen toteuttamisessa.

Engineers Finlandin selvityksen mukaan Suomessa tarvitaan vihreän siirtymän toteuttamista varten noin 3 100–4 500 insinööriä lisää vuosittain. Tällä hetkellä insinöörejä valmistuu noin 8 300 vuodessa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista.

Raportissa tarkasteltujen sektorien osalta eniten osaajia tullaan tarvitsemaan rakennussektorille, jossa yleistyvät energiaremontit vaativat noin 1 000–1 600 henkilötyövuotta lisää.  Lisäksi prosessiteollisuuden osalta tarkasteltiin erityisesti vihreän vedyn ja akkujen tuotantoa sekä kierrätystä. Niihin tarvitaan tutkimuksen mukaan toiseksi eniten lisää insinööriosaajia, noin 1 000–1 200 henkilötyövuotta.

Kolmanneksi suurimmat tarpeet lisätyövoimalle olivat energiasektorilla, jossa uusiutuvan energian tuotantoon arvioidaan tarvittavan noin 500–1 000 henkilötyövuotta lisää. Sen sijaan yllätys oli että vedyn tuotantoon kaivataan vähiten uusia insinöörejä, noin 100–250 henkilötyövuotta. Osaltaan tätä selittää vedyn pitkälti automatisoitu tuotantoprosessi.

Lisäksi tulevan vihreän siirtymän toteutuminen edellyttää raportin mukaan monipuolisiin, eri alojen osaamista yhdistäviin tiimeihin panostamista ja entistä parempaa metataitojen, kuten jatkuvan oppimisen ja hallintaa, kuten jatkuvaan oppimiseen, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, tiimityöhön ja resilienssiin.

Taustaa: Engineers Finland on Suomessa toimivien insinöörijärjestöjen yhdistys. Se edustaa lähes 150 000 tekniikan alan korkeakoulutettua. Sen jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset insinöörijärjestöt DIFF – Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto IL, Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFIF.

Lisää: The Effects of the Green Transition to the Employment and Educational Requirements of Engineers Finland, Engineers Finland/ Gaia Consulting 2022 (LINKKI, pdf, 503 Mt)

Kuvituskuva: Valmet Automotiven akkutehdas