IoT-anturi hälyttää lumikuormasta

IoT-kehittäjä Digital Matter on kehitänyt verkkotoimija Digitan kanssa laajojen sähköverkkojen kunnonvalvontaan uudenlaisen IoT-pohjaisen anturiratkaisun. Yrityksen Industrial Guppy auttaa jo sähköyhtiö Carunaa lumikuormien valvonnassa Digitan LoRaWan-verkon kautta.

Uudenlainen atter IoT-anturi valvoo voimalinjoja ja -pylväitä varoittaen sähköverkko-operaattoreita vaarallisista lumi- ja jääkuormista. ”Industrial Guppy on yksinkertainen ratkaisu sähkönjakeluyhtiöiden kohtaamaan haasteeseen”, sanoo Ari Kuukka, Digitan IoT-palveluista vastaava johtaja.

Digital Matterin IoT-anturi asennetaan voimajohtoihin seuraamaan linjan kulmaa ja ympäröivää lämpötilaa. Kun lunta tai jäätä kertyy linjalle vaarallisia määriä, anturi lähettää hälytyksen sähköverkko-operaattorille mahdollistaen korjaavat toimenpiteet ennen kuin lumimäärästä aiheutuu vaurioita infrastruktuurille.

Järjestelmä voidaan ntegroida myös erilaisiin IoT-alustaan, ERP:hen tai SAP:iin. Kompaktin paristokäyttöisen anturin toimintaikä on yli kymmenen vuotta. Uutuus on myös suunniteltu toimimaan äärimmäisissä lämpötiloissa (-40 °C…+125 °C).

Ensimmäisenä Industrial Guppya on ottamassa käyttöön sähköverkkojakelija Caruna.  Yrityksen kunnossapitopäällikkö Petteri Palmupuun mukaan IoT-anturoinnilla voidaan seurata muun muassa tykkylumitilanteiden kehittymistä ajasta ja paikasta riippumatta.

Carunassa antureita on asennettu pääosin Pohjois-Suomeen, missä tykkylumi on yleisempää, mutta myös muille verkkoalueille, joilla on kohonnut kuurariski.  Palmupuun mukaan uusien antureiden avulla vikatilanteita on pystytty ennakoimaan ja estämään, mikä parantaa sähköverkon turvallisuutta ja vähentää kustannuksia. Anturoinnin avulla voidaan myös maastotyötä kohdentaa tarkasti ja viankorjausta nopeuttaa. Tietysti myös asiakkaat ovat tyytyväisiä, kun häiriöitä on mahdollisimman vähän.”

Digital Matterin IoT-anturiratkaisua voidaan käyttää sähköverkkojen valvonnan lisäksi monissa muissakin kohteissa, kuten matkapuhelinmastoissa, pylväissä, liikennemerkeissä sekä muussa kriittisessä infrastruktuurissa.