Eurooppalainen softaradio kehittyy – Rohde  & Schwarz mukaan

Eurooppalainen militariradioiden ESSOR HDR Waveform -aaltomuodon yhteensopivuus on saatu testattua. Seuraavaksi tarkoitus on sovittaa aaltomuoot Rohde & Schwarzin ohjelmistoradioihin. Kokeilla pyritään yhtenäistämään  Euroopan eri maiden puolustusvoimien välisen tiedonsiirron onnistuminen.

Eurooppalainen a4ESSOR-konsortio teki äsken onnistuneesti yhteentoimivuustestit uudella ESSOR High Data Rate Waveform -aaltomuodolla (ESSOR HDRWF). Testit olivat tärkeä osa ESSOR-projektia (European Secure Software defined Radio) (ESSOR Operational Capability 1 (OC1), jonka a4ESSOR ja OCCAR (Organization Conjointe de Coopération en matière d’Armement) käynnistivät vuoden 2017 lopussa Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Espanjan ja Puolan valtuuttamina.

Käytännön testit toteutettiin yhdessä Puolan teollisuutta edustavien a4ESSOR-konsortion kumppaneiden (Bittium, Indra, Leonardo, Radmor ja Thales) ESSOR HDRWF -ohjelmistoradioilla, joista jokainen oli kytkettynä automatisoituun testiympäristöön.

Testit osoittivat organisaation mukaan, että ESSOR HDRWF pystyy käsittelemään useita operatiivisia käyttöskenaarioita, mikä osoitti täyden yhteentoimivuuden. Samaa ympäristöä käytettiin jo aiemmin osallistuvien valtioiden ohjelmistoradioalustojen testaamiseen ja alustavaan validointiin.

”HDRWF-yhteentoimivuustestien onnistunut loppuun saattaminen korostaa viimeisen neljän vuoden aikana tehtyä työtä. Neljä erilaista ohjelmistoradiota neljältä eri toimittajalta ja neljästä eri maasta todistettiin yhteentoimiviksi ESSOR HDRWF -aaltomuodon ja -arkkitehtuurin ansiosta”, sanoi Lino Laganà, a4ESSORin toimitusjohtaja.

Suomesta testeihin osallistui Bittium uusimman ohjelmistoradioalustansa, Bittium Tough SDR -radioiden, kanssa. Ne käyttävät Bittiumin omia laaja- ja kapeakaistaisia aaltomuotoja sekä ESSOR HDRWF -aaltomuotoa taktiseen tiedonsiirtoon.

Testit osoittivat ESSOR HDRWF -aaltomuodon erinomaisen suorituskyvyn, mukaan lukien sen eri ominaisuudet: verkottuminen (MANET – Mobile Adhoc Network), tiedonsiirto (IP), tietoturva, push-to-talk -pikayhteys, radiohiljaisuustila ja taajuusspektrin jakaminen (co-habitation).

Tällä hetkellä Suomen, Ranskan, Saksan, Italian, Puolan ja Espanjan rahoittaman ESSOR-hankkeen tavoitteena on kehittää yleiseurooppalaista ohjelmistoradioteknologiaa ja siten parantaa puolustusvoimien yhteistyötä maiden välisissä yhteistoimintaoperaatioissa. Hankkeessa kehitetään uusia ESSOR-aaltomuotoja (E3DWF, ENBWF, ESATWF) ESSOR ENC (ESSOR New Capabilities) ja hanke jatkuu edelleen.

Tuleviin toimiin lukeutuu myös ESSOR HDRWF -aaltomuodon sovittaminen saksalaisen Rohde & Schwarzin ohjelmistoradioon. Yritys liittyi hankkeeseen viime vuoden lopussa.

Taustaa: European High Data Rate (HDR) -aaltomuodon lisäksi eurooppalainen kehityshanke on tuottanut ja validoinut jo eurooppalaisen ohjelmistoradioarkkitehtuurin, joka on hyväksytty kuudelle eri eurooppalaiselle alustalle. Aaltomuotojen yhteentoimivuuden etuja demonstroidaan säännöllisesti verkkotestauksilla, joissa on mukana eri kansallisia ESSOR-alustoja.

a4ESSOR S.A.S. on kuuden EU-alueen johtavan, taktisia tiedonsiirtojärjestelmiä tarjoavan yrityksen (Bittium, Indra, Leonardo, Radmor, Rohde & Schwarz  ja Thales)  muodostama ranskalaisyhteisyritys, joka on perustettu hallinnoimaan OCCAR-EA:n myöntämää ESSOR (European Secure SOftware defined Radio) -sopimusta ja edistämään ESSOR-tekniikkaa ohjelmistoradioyhteisössä.

Kuvituskuva: Bittium SDR.