Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvuun – myös tutkimukseen lisää rahaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen selvityksen mukaan teollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 24 prosenttia edellisvuoteen nähden. Kallistuvan energian lisäksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostetaan viisi prosenttia viime vuotta enemmän.

Elinkeinoelämä EK:n investointikyselyn perusteella kuluvan vuoden kasvu keskittyy kiinteisiin investointeihin, jonka arvoksi ennakoidaan 7,4 miljardia euroa. Kallistuneeseen energiaan investoidaan 3,8 miljardia  ja alan tutkimus- ja tuotekehitysmenoihin viisi prosenttia enemmän eli 3,1 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaankin nousevan myös tänä vuonna yli 24 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi 2000-luvulla vain vuonna 2009. Onneksi epävarmuus Venäjän hyökättyä Ukrainaan ei näy ainakaan vielä yritysten investointiaikomuksissa. Vain palveluinvestoinnit supistuvat tänä vuonna aavistuksen.

”Palveluinvestointien kannalta ongelma on erityisesti työperäisen maahanmuuton hitaat lupaprosessit. Osaajapula on suurin kasvun este palvelualojen yrityksille ja myös investoinneille”, arvioi EK:n johtaja Sami Pakarinen. Hänen mukaansa jos haluamme Suomessa saada kaiken irti myös tutkimus- ja kehityspanostuksista, tulisi myös osaajien saatavuutta pitkällä aikavälillä vahvistaa.

EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. Kevään 2022 aikana tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 650 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 200 000 työntekijää.

Lisää: EK:n invesointitiedustelu 6/2022 (LINKKI)

Kuvituskuva: Nokia