Tutkimuksen veroedut kelpaavat erityisesti teollisuusyrityksille

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan lähes puolet vastaajayrityksistä arvioi oman tutkimus- ja kehitystoimintansa kasvavan ainakin jonkin verran tulossa olevien tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen myötä. Positiivisimman vastaanoton verokannusteet saivat odotetusti teollisuusyrityksiltä.

Kesäkuun alussa toteutetun kyselyn perusteella 40 prosenttia vastaajista uskoo verokannustimen lisäävän T&K-toimintaa jonkin verran. Silti vain kymmenen prosenttia kauppakamareiden jäsenyrityksistä katsoo, että uusi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin lisäisi merkittävästi yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Suomi on ottamassa ensi vuonna käyttöön tutkimus- ja kehitystyön verokannustimen. Kannustimen myötä yritykset saisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluista, mahdollisesti esimerkiksi henkilökuluista ja alihankintakuluista.

”Kyselyn tulosten perusteella merkittävä osa yrityksistä suhtautuu T&K-toiminnan verokannustimeen positiivisesti ja valmistautuu lisäämään T&K-toimintaansa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Selvityksessä noin kolmannes yrityksistä ei kuitenkaan usko T&K-toiminnan lisääntyvän lainkaan kannustimen myötä, ja osa vastanneista yrityksistä ei vielä osannut ottaa kantaa verokannustimen vaikutuksiin.  Monissa perusyrityksissä T&K-toimintaa ei juurikaan harrasteta.

Näkymät T&K-toiminnan mahdolliseen kasvuun vaihtelevat yrityksen koon mukaan ja toimialoittain. Työntekijämäärältään pienistä yrityksistä noin 43 prosenttia katsoo verokannustimen kasvattavan T&K-toimintaa. Keskisuurista yrityksistä yli puolet ja suurista yrityksistä yli 60 prosenttia aikovat lisätä T&K-toimintaansa verokannustimen myötä.

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän T&K-toimintaa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla T&K-toiminnan lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä, ja kaupan alallakin yli kolmannes.

Kauppakamarikysely tehtiin 6.-8.6.2022 ja siihen vastasi 1996 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.