Suomalaisyritysten tki-investoinnit kasvussa – väkeä tarvitaan lisää

Suomalaisyritysten investoinnit tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatiotoimintaan ovat tuoreen kyselyn mukaan kasvu-uralla. Yritykset aikovat Business Finlandin kyselyn mukaan kasvattaa seuraavan viiden vuoden aikana tki-investointejaan ja merkittävä osa kehitystyöstä on tarkoituksena toteuttaa Suomessa.

Suomalaisyritykset kokevat tutkimus- ja kehitystoimet myös kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeäksi tekijäksi. Merkittävää tki-investointien kasvattamista suunnittelevat erityisesti mikro- ja pienyritykset.

Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin kannalta olisi oleellista, että myös suuret yritykset panostaisivat tki-toimintaan entistä voimakkaammin. Epävakaat ajat eivät ole kuitenkaan tappaneet yritysten tki-halukkuutta.

’’Investointihalukkuutta löytyy, mutta uskalluksesta on puutetta. Vain pieni osa suunnitelluista tki-panostuksista suuntautuu täysin uusiin avauksiin. Kilpailukyvyn kannalta uudet avaukset olisivat juuri niitä, joita Suomessa tarvittaisiin’’, toteaa Business Finlandin yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Kaisa Hernberg.

Koronapandemialla on ollut jopa positiivinen vaikutus yritysten kehitystoimintaan. Kolmanneksella Business Finlandin kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä tki-toimet ovat lisääntyneet pandemian aikana.

’’Kehitysinto on näkynyt myös Business Finlandin rahoituksessa. Vuonna 2020 myönsimme ennätysmäärän innovaatiorahoitusta, yhteensä 487 miljoonaa euroa’’, Hernberg kertoo. Pandemia pakotti yrityksiä uudistumaan, sillä 75 prosenttia tutkimukseen vastanneista yrityksistä oli muuttanut liiketoimintaansa.

Venäjän sota Ukrainassa ei ole toistaiseksi suuresti vaikuttanut selvityksen mukaan suomalaisyritysten tuleviin tki-suunnitelmiin.

Investointiuskon lisäksi pieni maa tarvitsee rahan lisäksi osaajia, joiden rekrytointi on edelleen vaikeaa ja kotimaisten kuin kansainvälisten osaajien saaminen on edelleen merkittävä pullonkaula yritysten tki-toiminnalle. Osaajapula korostu Hernbergin mukaan sitä enemmän, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Rahoituksen ja osaajien saatavuus myös vaikuttavat eniten päätökseen, tehdäänkö tki-työ Suomessa vai muualla, Hernberg sanoo. Hänen mukaansa ennakoitu tki-investointien kasvu toteutuu, mutta se edellyttää poliittisilta päättäjiltä jämäkkää toimintaa.

Business Finlandin veturirahoitus on koettu erityisen tärkeäksi uusia avauksia suunnitelleille yrityksille. Tällä hetkellä on käynnissä 12 suurten yritysten johtamaa veturihanketta, joissa on mukana satoja yrityksiä.

Lisää:  Yritysten tki-investoinnit lähitulevaisuudessa 6/2022 (LINKKI, pdf)

Taustaa: Business Finland teetti touko-kesäkuussa kyselytutkimuksen asiakasyritystensä tki-investointeja koskevista suunnitelmista. Kyselytutkimuksella haluttiin kartoittaa yritysten suunnitelmia tulevista tki-investoinneista, tki-investointien edellytyksiä ja tki-investointeja estäviä tekijöitä tulevien viiden vuoden aikana. Kyselytutkimuksen vastausprosentti oli 13, ja vastaajina oli yhteensä 210 Suomessa toimivaa yritystä. Tutkimuksen toteutti T-Media.

Kuvituskuva: Business Finland