Näin auttaa älykäs painelevy logistiikan rekkarallia

Suomalaisen Koskisen paineantureilla varustettu älylevy auttaa optimoimaan rekkojen täyttöasteita kuljetuksissa reaaliaikaisella datan avulla. Katso video uutuuslevyn toiminnasta.

Tähän asti kuljettajat ovat pystyneet seuraamaan autojen rengaspaineita, jäähdytysjärjestelmiä ja ovia kojelaudastaan, itse kuormaan liittyvää dataa ei ole ollut tarjolla. ”Markkinoilla on logistiikkaratkaisuja kuljetuskaluston seurantaan, mutta tähän asti itse kuorma on jäänyt huomiotta – vaikka se on loppujen lopuksi tärkeintä”, toteaa Koskisen tuotekehitystiimin jäsen Andreas Strauch.

Koskisen Oy tuo tarjolle uudet painon tunnistavat lattiavanerilevyt kuorma-autoihin ja perävaunuihin.  ”Nostamme nyt kuormaa koskevat tiedot keskiöön”, Strauch sanoo. Esimerkiksi kuinka paljon kuormaa on kyydissä, onko se tukevasti paikoillaan jne.

Älylevyjen perusidea on yksinkertainen. Jokaiseen lattiavanerilevyyn on upotettu paineanturit, jotka kertovat, kohdistuuko levyyn kuormaa ja kuinka paljon perävaunussa on tyhjää tilaa.

Kun rahtitiedot paritetaan GPS-sijaintitiedon kanssa, maantiekuljetuksia voidaan seurata postipakettien tapaan ja arvioitu saapumisaika voidaan arvioida aiempaa tarkemmin. Tämä mahdollistaa rahdin lastaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen liittyvän reaaliaikaisen tiedon tallentaminen erilaisiin pilvipalveluihin.

Rahtikuljetusten yleinen haaste on, että rekat ajavat osittain tyhjänä. Syynä tähän on, että aiemmin ei ole ollut tietoa siitä, miten rahti on varsinaisesti jakautunut kuormaan. Kun itse kuormasta ja sen sijainnista saadaan uuden keksinnön myötä tietoa, kuljetuskapasiteetti saadaan tehokkaampaan käyttöön sekä taloudellisesta että vastuullisuuden näkökulmasta.

Myös kuljettajilla on pääsy dataan: intuitiivisella Sensi-sovelluksella kuljettaja pysyy perillä kuorman tilasta. ”Sensi parantaa myös turvallisuutta jo pelkästään estämällä ylikuormauksen. Anturit havaitsevat myös, jos huonosti kiinnitetty kuorma irtoaa ja liikkuu pois paikaltaan”, Strauch kertoo.

Lisää: Verkkovideo Koskisen Oy:n Sensi-paneeleista (LINKKI, Youtube)

Kuvat: Koskisen Groupin videolta