Puettava elektroniikka auttaa terveyttä

Lääketieteellisen seurannan tulevaisuus on uudenlaisissa anturi- ja analysointiratkaisuissa, arvioidaan liitinvalmistaja Molexin ja elektroniikkajakelija Avnetin teettämässä kyselytutkimuksessa. Mukana on tietoa myös suunnittelun ja uusien diagnostiikkalaitteiden markkinoilletuonnin ongelmista ja hidasteista.

Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa markkinatekijät, jotka vaikuttavat diagnostisten puettavien tuotteiden käytännön kehittämiseen.  Varsinkin kun puettavien kuluttajalaitteiden lisäksi lääkinnällisiä laitteita valmistavat yritykset ja tekniikan innovaattorit pyrkivät tuomaan markkinoille uusia entistä käyttökelpoisempia lopputuotteita.

Kyselytutkimuksessa haettiin vastauksia puettavien diagnostisten tuotteiden nykytilasta ja lääketieteellisen seurannan tulevaisuuden ratkaisuista. Diagnostic Wearables: The Future of Medical Monitoring -kyselyyn osallistui 603 alan tuotteiden suunnitteluinsinööritehtävissä toimivaa ammattilaista. Selvityksen teki Dimensional Research.

Tutkimuksessa tunnistettiin edelleen useita sääntelyn, teknologian ja käyttöönoton esteitä, jotka on poistettava, jotta terveyden, kunnon ja lääketieteellisen seurantaan tarkoitettujen puettavien laitteiden kehitystä voitaisiin edistää.

Suunnitteluinsinöörit raportoivat kyselyssä kasvavia odotuksia seuraavien viiden vuoden aikana siitä, että kuluttajat ottavat suoraan käyttöön laitteita, jotka tukevat liikalihavuuden hallintaa (61 %), asennon havaitsemista ja korjaamista (59 %), hengityspohjaisten sairauksien havaitsemista (51 %) ja lisääntymisterveyden seurantaa (50 %) ja tartuntatautien seurantaa (49 %).

Huolimatta tulevaisuuden optimismista lähes kaikki osallistujat tunnistivat suunnittelun haasteita, kuten kuluttajien odotukset helppoudesta (42 %), yksinkertaisten käyttöliittymien ja täydellisen dokumentaation tarve (41 %), suunnittelun vaikeudet hallitsemattomissa kotihoidon asetuksissa (40 %) ja viranomaishyväksyntäprosessien monimutkaisuus (34 %).

Kyselyyn osallistuneiden mukaan viisi suurinta estettä pienempien puettavien laitteiden suunnittelulle vaihtelevat anturielementtien pienentämisestä (40 %) ja laitteiston (kuten liittimien) pienentämisestä (39 %) virranhallintaan (32 %) ja signaalin laatuun (29 %) ja lämmönhallinta (22 %).

Tuotteiden suunnitteluprosesseja vaikeuttavat eniten kustannukset (38 %), kestävyys (37 %), tehonkulutus (35 %), miniatyrisointi (33 %), tiedonkeruu (30 %) ja liitettävyys (30 %). Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista ilmoittaa, että saataville olevat rajalliset tietoliikenneyhteydet vaikuttavat merkittävästi nykyisiin kykyihin kerätä olennaista tietoa terveyden seurantaa ja analysointia varten.

Energian kerääminen herättää myös kiinnostusta suunnittelijoiden keskuudessa puettavien laitteiden tehostamiseen. Vaikka vastaajat myönsivätkin, että aikaa ja innovaatioita tarvitaan tämän alueen edistämiseen, vastaajat mainitsivat liikkeen (49 %), kehon lämmön (35 %) ja hien (13 %) kannattavimpina energiankeruun lähteinä.

Lisää:  Diagnostic Wearables: The Future of Medical Monitoring -raportti (LINKKI, vaatii kirjautumisen).

Kuvituskuva: Molex