Laserkeilaavat dronet parantavat mannerjäätiköiden tutkimusta

Suomalaistutkijat parantavat mannerjäätiköiden tutkimusta satelliittihavaintojen tarkkuutta drone-koptereilla ja laserkeilauksilla. Etelämantereella tehtävän tutkimustyön avulla voidaan laatia nykyistä täsmällisempiä ennusteita Antarktiksen jään tulevaisuudesta.

Suomalaistutkijoiden retkikunta FINNARP 2022 lähti matkaan jo kolme viikkoa sitten kohti Suomen Etelämanner-tutkimusasemaa Aboalle Kuningatar Maudin maalle.  Mukana on tutkijoita sekä geologeja Maanmittauslaitokselta, Ilmatieteen laitokselta ja Luonnontieteellisestä museosta.

Kymmenen henkilön lisäksi mukana on runsaasti teknistä kalustoa, joilla kerätään Maanmittauslaitoksen tutkimusprofessori Antero Kukon mukaan,  laserkeilaamalla ison hybrididroonin avulla tarkkaa lumen, jään ja merijään pinnankarkeustietoa.   ’’Projektissa tutkitaan lumen ja merijään pinnankarkeutta ja pyritään luomaan tarkempi heijastuvuusmalli satelliittihavaintojen tulkitsemiseksi’’, Kukkokertoo.

Antarktiksen mannerjäätikkö ja merijää ovat tärkeitä maapallon ilmastojärjestelmän osia. Niiden tilan seuraaminen satelliittihavainnoin vaatii laajaa ymmärrystä erilaisista havaintoihin vaikuttavista tekijöistä, mutta tähän asti lumen ja jään pinnankarkeuden vaikutusta satelliittimittauksiin on tunnettu heikosti.

Nyt tehtävässä tutkimuksessa mitataan Antarktiksen lumi- ja jääpintojen pinnankarkeutta laserkeilausmenetelmällä, joka tuottaa lasersäteen avulla kohteestaan tarkkaa kolmiulotteista tietoa.

Tutkimuksen avulla voidaan parantaa merkittävästi satelliittihavaintojen laatua ja tarkkuutta, joiden avulla voidaan tehdä tarkempia ennusteita Antarktiksen lumen ja jään tulevaisuudesta. Mittauksia ajoitetaan samanaikaisesti satelliittien ylilentojen kanssa.  Tutkimusretkellä käytössä olevat mittalaitteet ovat Paikkatietokeskuksen itsenä kehittämiä.

Retkikunta palaa takaisin ensi vuoden helmikuussa.

Lisää: FINNARP-retkikunnan kuulumisia voi seurata Ilmatieteen laitoksen nettisivulta (LINKKI) ja taustaa Maanmittauslaitoksen tutkimustyöhön ja LAS3R-keilaushankkeeseen liittyen (LINKKI) sekä aiemmat laserkeilaukseen liittyvät uutiset Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Maanmittauslaitoksen tutkimusprofessori Antero Kukko Etelämanterella marraskuussa 2022.