EU rahoittaa kvanttiteknologian kaupallistamista

Kvanttiteknologia on yksi EU:n tärkeimpiä kehityskohteita. Siksi Euroopan unioni rahoittaa 19 miljoonalla eurolla eurooppalaista VTT-vetoista kvanttiteknologian kaupallistamishanketta, jolla parannetaan Euroopan nykyistä mikro-, nano- ja kvanttiteknologian infrastruktuuria.  Hanke käynnistyy ensi maaliskuussa.

VTT:n johtamaan Qu-Pilot–kehityshankkeeseen kuuluu 24 organisaatiota, joissa on mukana sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioita että yrityksiä yhdeksästä maasta.Projektin aikana suunnitellaan myös lisää käyttötapauksia mukana olevien lisäksi suuremman yritysjoukon kanssa, jonka uskotaan kiihdyttävän edelleen tuotteiden kaupallistamista.

’’Toivomme, että projekti palvelee tulevaisuudessa vielä laajempaa yhteisöä. Kannustamme kaikkia kvanttiteknologian laitteistoja kehittäviä ja pilottituotannosta kiinnostuneita eurooppalaisia yrityksiä ottamaan yhteyttä ja keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista”, sanoo VTT:n kvanttiohjelmasta vastaava päällikkö Himadri Majumdar.

Espoon Micronovassa on Pohjoismaiden suurin T&K-käytössä oleva puhdastila, joka on VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteiskäytössä.

19 miljoonan euron rahoituksen saaneen Qu-Pilot -hankkeen tavoitteena on tarjota yrityksille suora polku kvanttiteknologian laitteistokomponenttien suunnitteluun, kehittämiseen ja validointiin pilottimittakaavassa. Mukana olevat yritykset toimivat palveluiden koekäyttäjinä: näin varmistetaan, että infrastruktuurien kehitystoimenpiteet vastaavat yritysten tarpeisiin.

Qu-Pilot on osa laajempaa kumppanuuden puitesopimusta (Framework Partnership agreement, FPA), jonka EU hyväksyi aikaisemmin tänä vuonna. Puitesopimus ohjaa ja asettaa viitekehykset Euroopan kvanttiteknologiaan liittyvän pilottituotantokapasiteetin kehittämiselle.

“VTT:lle on etuoikeus johtaa näin merkittävää projektia, joka vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Projekti on myös osoitus VTT:llä ja Suomessa vuosikymmenten ajan tehdystä kvanttiteknologian kehitystyöstä ja sen saavutuksista. Yhdessä rakennamme kvanttiteknologian eurooppalaista menestystarinaa”, sanoo VTT:n tutkimuspäällikkö Pekka Pursula.

FPA:n puitteissa on suunnitteilla myös muita erityisiä avustussopimuksia (specific grant agreement, SGA), joilla varsinaista työtä rahoitetaan viitekehyksen mukaisesti. QU-Pilot on ensimmäinen tällainen projekti, ja sille on myönnetty 19 miljoonan euron rahoitus. Seuraavien kolmen ja puolen vuoden ajan ja tuloksista riippuen EU voi myöntää toisen vastaavan rahoituksen.

Konsortiossa on mukana 9 maata: Suomi, Alankomaat, Saksa, Belgia, Ranska, Itävalta, Italia, Espanja ja Tsekki. Organisaatioita on yhteensä 24, joista 11 on tutkimus- ja kehitysorganisaatioita, 11 teknologiayrityksiä ja kaksi muita kuin teknologiayrityksiä.

Kuvituskuva: Tutkija Espoossa sijaitsevan Micronova-keskuksen puhdastilassa. Kuva: VTT.