Uutta digiälyä laivanrakennukseen

Suomalainen Cadmatic kehittää Turun yliopiston kanssa älykkäämpää ja tuottavampaa laivanrakennusta EU-rahoitteisessa SEUS-hankkeessa. Vuoden alusta liikkeelle lähteneessä hankkeessa digitalisoidaan laivanrakennuksen prosesseja ja pyritään hyödyntämään tekoalyä, virtuaalitodellisuutta ja muita uusia teknologioita.

Cadmatic ja Turun yliopisto ovat mukana Smart European Shipbuilding (SEUS) -hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda ratkaisuja data-ohjautuvan laivarakennuksen tarpeisiin kehittämällä sovellusalustoja, joilla tuetaan tiedonhallintaa, tiedonvaihtoa ja eri osapuolten yhteistyötä laivanrakennuksen kaikissa vaiheissa esisuunnittelusta rakentamiseen asti.

Sovellusten avulla pyritään lyhentämään laivan suunnitteluun kuluvaa aikaa 30 prosentilla ja rakentamiseen ja asennuksiin kuluvaa aikaa jopa 20 prosentilla. Sovellukset tulevat tukemaan dataan perustuvaa päätöksen tekoa ja työprosesseja hyödyntämällä älykkäitä teknologioita, tekoälyä ja soveltamalla Industry 5.0 -periaatteita laivanrakennukseen.

Tavoitteena on kehittää eurooppalaisen laivarakennuksen kilpailukykyä hyödyntämällä uusinta tietotekniikkaa ja teknologiaa. Pilotointiin osallistuu myös telakkayhtiöt Norjasta ja Espanjasta. Hanke on osa EU:n lippulaivatutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa Horizon Europea, johon on budjetoitu kaikkiaan 95,5 miljardia euroa.

Cadmaticin ja Turun yliopiston yhteinen osuus SEUS-hankkeen noin seitsemän miljoonan euron rahoituksesta on 2,25 miljoonaa euroa. Cadmatic vastaa neljä vuotta kestävän hankkeen tekniikkaosuuden koordinoinnista. Mukana ovat myös PLM-tiedonhallintaratkaisuja kehittävä saksalainen Contact Software, Hollannista SARC sekä telakkayhtiöt Ulstein Group Norjasta ja ja Astilleros Gondan Espanjasta. Lisäksi konsortiossa ovat Norjan teknis-luonnontieteellinen yliopisto (NTNU), Turun yliopisto ja hollantilainen NHL Stenden -ammattikorkeakoulu.

Kuva: Cadmatic