Satelliittien maa-aseman perustaminen vaatii toimiluvan

Avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnan rakentaminen ja operointi vaatii luvan Traficomilta. Laki maa-asemista ja eräistä tutkista tuli voimaan helmikuun alusta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita televisiosatelliittien vastaanottoa varten. Myös radioamatööritoiminta ja lyhytaikaiset ohjelmansiirtotoiminnot jäävät lupien ulkopuolelle kuten myös luvista vapaat satelliittiradiolaitteetkin.

Avaruuden uudet liiketoimintamallit houkuttelevat toimijoita sijoittautumaan Suomeen, joten nykyoloissa toimintaa halutaan säädellä lupamenettelyllä. Varsinkin kun pohjoinen sijaintimme on otollinen paikka kommunikointiin polaariradoilla olevien satelliittien kanssa.

”Uuden lain tavoitteena on luoda kansalliset turvallisuusintressit huomioiva ennustettava ja selkeä toimintaympäristö nopeasti kehittyvän avaruussektorin toiminnanharjoittajille, muun muassa vastaanottavien satelliittimaa-asemien perustamiseksi ja ylläpitämiseksi”, kertoo Traficomista päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen.

Lain tarkoittamaa säänneltyä maa-asematoimintaa on tiedon ja signaalien vastaanottaminen avaruudesta eri järjestelmistä ja lähettäminen avaruuteen. Tutkatoiminnan osalta toimintaluvanvaraiseksi tulee radiosignaalien ja laserpulssien lähettäminen yläilmakehään tai avaruuteen ja näistä heijastuneiden tutkakaikujen vastaanottaminen.

Satelliittidata ja sen jalostaminen luovat uusia liiketoiminta- ja tutkimusmahdollisuuksia eri toimijoille, joten viranomaiset haluavat olla entistä enemmän perillä mitä Suomen rajojen sisällä harjoitetaan. Luvan saamisen edellytyksenä on Traficomin mukaan toiminnan ristiriidattomuus kansallisen turvallisuuden kannalta ja tiettyjen teknisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen.

Maa-asemien toimijat vastaavat edelleen toimintaan liittyvästä riskienhallinnasta ja teknisestä turvallisuudesta. Lupa voidaan myöntää Traficomin mukaan enintään kymmenen vuoden määräajaksi kerrallaan. Lähettävät maa-asemat ja tutkat tarvitsevat edelleen myös Traficomin myöntämän radioluvan, jolla mahdollistetaan näiden radiolaitteistojen taajuuksien käytettävyys.

Toiminnanharjoittajat ovat jatkossa velvollisia raportoimaan toiminnastaan ja asiakkaistaan lupaviranomaiselle vuosittain. Lisäksi maa-asematoimintaan kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuushäiriöstä on ilmoitettava vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta.

Maa-asema- ja tutkatoimintaa, joka on aloitettu ennen lain voimaantuloa, voidaan jatkaa siirtymäajan puitteissa ilman erillistä lupaa vuoden 2024 tammikuun loppuun saakka. Siirtymäajan päättymisen jälkeen toimintaa jatkavilla toiminnanharjoittajilla tulee olla lupa myönnettynä.

Uutta Toimintalupaa ei kuitenkaan edellytetä tavanomaiselta satelliittipalveluiden käytöltä, esimerkiksi satelliitti-TV-vastaanotosta, radioamatööriasemista tai radioluvasta vapautettujen satelliittipäätelaitteiden käytöltä. Samaan kastiin kuulunevat myös uudet SpaceX-tyyppiset internet-satelliittiyhteydet. Myös lyhytaikaiset ohjelmantuotantoyhteydet on rajattu soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisää: Traficomin tarkempi ohjeistus on tulossa lähiviikkoina (LINKKI) nettisivulle. Lisää 1.2.2023 tiedotteen linkeistä (LINKKI).

Kuvituskuva: Aalto-yliopisto