Litiumioniakkujen työturvallisuusriskeihin ei olla varauduttu tarpeeksi

Litiumioniakkujen käyttöön ja valmistukseen liittyy myös riskejä, arvioidaan Työterveyslaitoksen selvityksessä. Litiumioniakkuja käytetään entistä laajemmin kuluttajalaitteiden lisäksi esimerkiksi sähkötyökaluissa, mutta myös isommissa liikkuvissa työkoneissa.

Työterveyslaitoksen hankkeessa tunnistettiin akkujen koko elinkaareen liittyviä työturvallisuusriskejä ja tuotettiin hyviä käytäntöjä niiden hallintaan. Varautuminen ja koulutettu henkilöstö ovat avainasemassa riskien hallinnassa.

Lisäksi hankkeessa tehtiin elinkaariarviointi (LCA) ympäristönäkökulmien ja kaasumaisten päästöjen huomioimiseksi. Riskien arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, miten akkuja ladataan ja kierrätetään.

Litiumioniakkujen toiminta perustuu kemialliseen reaktioon. Valmistusvaiheessa riskejä sisältyy erityisesti kemikaalien käsittelyyn. Varastointi-, käyttö- ja kuljetusvaiheessa sen sijaan lämpökarkaamisesta voi aiheutua akkupalo, jonka sammuttaminen on vaikeaa.

’’Akkujen parissa työskentelevien on tiedettävä, miten toimitaan esimerkiksi akkupalon sattuessa. Toimivalla turvallisuusviestinnällä voidaan varmistaa, että työntekijät osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja muita työturvallisuusriskejä’’, sanoo johtava tutkija Pia Perttula.

Vaikka litiumioniakkujen kanssa työskenneltäessä kiinnitetään huomiota varautumiseen ja osaamisen varmistamiseen, on lisäksi suositeltavaa lisätä entisestään yhteistyötä palo- ja pelastusviranomaisen kanssa. Turvallisuutta voidaan edistää myös parantamalla arvoketjun eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Lisäksi jokainen voi omalla toiminnallaan edesauttaa akkujen turvallista käyttöä. Työntekijät voivat myös itse vähentää työturvallisuusriskejä. Esimerkiksi laitteiden lataamiseen tulee käyttää vain ehjiä ja asianmukaisia latureita.

Selvityksen taustalla on Työterveyslaitoksen tutkimushanke, jossa haluttiin tunnistaa litiumioniakkujen arvoketjussa esiintyviä työturvallisuusriskejä sekä tuottaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä työturvallisuuden parantamiseen.  Tutkimuskohteena oli akkuarvoketjun yrityksiä Suomesta ja Espanjasta sekä sidosryhmiä ja viranomaisia.

Hanke toteutettiin SAF€RA-hankkeena espanjalaisen GAIKERin kanssa ja sitä rahoitti Työsuojelurahasto. Tarkemman tarkastelun kohteena oli trukki, jossa on litiumioniakku.

Lisää: Lithium-ion battery’s life cycle : safety risks and risk management at workplaces -hankeraportti (LINKKI,, 1,5 Mt, pdf) sekä aiemmat akkuihin liittyvät uutisjutut Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Arkistokuva: Käytöstä poistuvien litiumioniakkujen ja niiden materiaalien kierrättäminen uusiin akkurakenteisiin on tärkeää tulevaisuudessa. Kuva Fortum.