Vetytalous toi Suomeen uuden tutkimusprofessorin

Valtion teknologian tutkimuskeskus VTT on nimittänyt erikoistutkija Jari Kiviahon vetyalueen tutkimusprofessoriksi. Hän on ollut käynnistämässä VTT:n ja laajemminkin EU:ssa polttokenno-, elektrolyyseri- ja vetytutkimusta.

Vedyn hyödyntäminen laajalti energialähteenä on tulossa entistä tärkeämmäksi. Suomen hallitus hyväksyi helmikuun alussa periaatepäätöksen vetyalueen tavoitteista ja edistämisestä. Suomella voi olla edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.  Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi sen arvoketjun.

”Tavoittelemme fossiilisten energialähteiden, kuten öljyn, kivihiilen sekä maakaasun, korvaamista uusiutuvilla energialähteillä kaikkialla ympäröivässä yhteiskunnassa. Tuuli- ja aurinkoenergia ja niihin liittyvä vihreä vety ovat hyviä keinoja koko yhteiskunnalle, teollisuudelle ja liikenteelle hiilijalanjäljen ja päästöjen pienentämiseen”, Jari Kiviaho kuvailee.

VTT:n uusi tutkimusprofessori Kiviaho on toiminut laajasti tutkijana niin kotimaisessa kuin EU:n rahoittamassa vetytutkimuksessa. VTT:stä on tullut 20 vuoden aikana yksi Euroopan johtavista vetyratkaisuja tuottavista organisaatioista. Kiviaho on työssään nähnyt vedyn nousun yhdeksi ilmastonmuutoksen ja vihreän talouden merkittäväksi ratkaisijaksi.

Myös VTT:n Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueen johtaja Antti Arasto pitää uutta vetyyn keskittyvää professuuria tärkeänä Suomelle. ”Vetyprofessorimme edustaa maailmanluokan osaamista, jota tarvitaan entistä kilpailukykyisempien ratkaisujen kehittämiseen suomalaiselle vientiteollisuudelle.”

Maaliskuussa uutena tutkimusprofessorina aloittanut Jari Kiviaho on VTT:n vastannut aiemmin jo polttokennojen, elektrolyysereiden ja vihreän vedyn ratkaisuihin liittyvästä kehitystyöstä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotantoon, liikenteen ja teollisuuden tarpeisiin.

Kiviaholla on useita luottamustehtäviä kansainvälisissä vetyohjelmissa. Hän toimii VTT:n yhteyshenkilönä Hydrogen Europe Research:ssa, EERA FCH JP:n koordinaattorina, IEA AFC Executive committeessa ja Annex 32 puheenjohtajana, Nordic Hydrogen Partnership:n hallituksessa sekä jäsenenä Clean Hydrogen Partnership:n Stakeholders Group:ssa.

Kuva: Tutkimusprofessori Jari Kiviaho, VTT.