Uuden hallituksen lisättävä panostuksia ohjelmistoalaan

Suomen ohjelmistoala on koko ajan kriisiytymässä koska osaajapula lasketaan jo kymmenissä tuhansissa, julkiset ohjelmistohankinnat takkuavat ja lähes viikoittain uutisoidaan vakavista tietojärjestelmäongelmista. Päätöksiä helpottaakseen suomalaisten yliopistojen ohjelmistoprofessorit ovat koonneet  Ohjelmistot Suomessa 2023-2033-raportin, jossa annetaan ohjeita tilanteen korjaamiseksi.

Suomi on jäänyt uuden raportin mukaan monien keskeisten kilpailijamaiden taakse ohjelmistotutkimuksen rahoittamisessa, opiskelijamäärissä ja ohjelmistokehityksen tuottavuudessa vaikka Suomen tulevaisuuden menestys rakentuu entistä enemmän ohjelmistojen ja uusimman digitekniikan hyödyntämiseen.

Raportin mukaan tulevan hallituksen olisi käynnistettävä uuden kansallisen ohjelmistostrategian laatiminen, jonka avulla voitaisiin aiempaa paremmin ohjata lainsäädäntöä, julkisia hankintoja, sekä suunnata opetuksen ja tutkimuksen rahoitusta. Uusi strategia loisi myös edellytyksiä myös ohjelmistoalan kyvykkyyksien kehittämiselle ja ylläpitämiselle, sekä turvaisi ohjelmistoalan kansallista omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Tulevaisuuden kehitystä kiihdyttämään raportin mukaan Business Finlandin ja Suomen Akatemian olisikin käynnistettävä uusi 150 miljoonan euron strategisen ohjelmistotuotannon tutkimusohjelma ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) on lisättävä ja kehitettävä ohjelmistoalan koulutusta kaikilla tasoilla, mutta erityisesti korkeakouluissa. Alalle olisi saatava myös lisää akateemisesti päteviä osaajia Suomesta ja Suomen ulkopuolelta.

Raportin mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) pitää lisätä ja kehittää ohjelmistoalan koulutusta kaikilla tasoilla, mutta raportin mukaan erityisesti korkeakouluissa.  Lisäksi kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja käytänteitä pitää kehittää ja madaltaa kynnystä työllistyä Suomeen. Myös tohtorikoulutuksen määrä pitäisi raportin laatineiden professorin mukaan kaksinkertaistaa.

Uutta tulevaisuusraporttia ja julkilausumaa ovat tukeneet myös ohjelmisto- ja teollisuusalan kehittäjäyhteisöt Allied ICT Finland, Dimecc, Koodia Suomesta, Software Finland ja SW4E-ekosysteemi.

Lisää: Ohjelmistot Suomessa 2023–2033 -raportti (LINKKI, pdf)

Kuvituskuva: Dimecc/Shutterstock