Suomi sopi 6G-yhteistyöstä korkealla tasolla

Suomi sopi tänään Yhdysvaltain kanssa 6G-vekkojen tutkimus- ja muustakin yhteistyöstä. Julkilausuman allekirjoittivat Suomessa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Suomen puolelta ulkoministeri Pekka Haavisto.

Vuosikymmenen lopulla tuleva 6G-tekniikka tulee merkitsemään suurta murrosta nykyisiin ja aikaisempien sukupolvien langattomiin mobiiliteknologioihin verrattuna.  Se tunkeutuu entistä laajemmin eri alueille ja samalla myös riskit kasvavat.  6G:n kehitykselle tulee olemaan tärkeää vahva tieteellisen tutkimuksen, standardoinnin ja kaupallistamisen vuorovaikutus.

”6G:n kehityksessä ovat keskeisiä myös yhteisen arvopohjan ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen sekä kahdenvälisesti että monenvälisillä foorumeilla’’, vakuutti ulkoministeri Pekka Haavisto. Hänen mukaansa on erinomaista, että Suomi ja Yhdysvallat voivat yhdessä edistää näitä tärkeitä tavoitteita.  Julkilausumassa todetaankin yhteinen tahtotila tiivistää yhteistyötä 6G:n tutkimuksen ja kehityksen kannalta keskeisillä aloilla ja lisätä vuorovaikutusta suomalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden välillä.

Suomi on ollut jo muutaman vuoden 6G-kehityksen kärkimaita, sillä se oli ensimmäinen maa, joka käynnisti laajan 6G-tutkimusohjelman vuonna 2018. Erityisesti Oulu on ollut aktiivinen Nokian ja Aalto-yliopiston ohella 6G-tutkimuksessa. Se tarjoaa myös suuria kaupallisia ja poliittisia mahdollisuuksia, mutta edellyttää myös tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

”Yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa teknologista etulyöntiasemaamme. Olen iloinen isoista mahdollisuuksista, joita avautuu tutkimus- ja kehitystyölle sekä kaupallistamiselle. Läntisten demokratioiden on myös osoitettava yksituumaisuutta kansainvälisillä foorumeilla, kun standardien ja taajuuksien osalta tehdään ratkaisuja”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomen ja Yhdysvaltain välisen  6G-julkilausuman valmisteluun ovat osallistuneet liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoministeriö. Se tarjoaa kehittämiselle  myös hyvät puitteet. Samalla Suomi haluaa korostaa tarvetta jatkaa laajemmin keskusteluja teknologiayhteistyöstä esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä kauppa- ja teknologianeuvostossa (TTC).

Lisää: Linkki allekirjoitustilaisuuteen (Youtube-video 2.6.2023, Ulkoministeriö) ja aiemmat 6G-aiheiset artikkelit Uusiteknologia.fi:ssä (LINKKI).

Kuva: Julkilausuman allekirjoitus oli osa ulkoministeri Blinkenin Suomen-vierailua.  Vasemmalla USAn ulkoministeri ja oikealla Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto. Kuva suorasta youtube-videolähetteestä.

Päivitetty