Eaton ottaa Rittalin modulaariset datakeskukset

Sähkötekniikkaa tarjoava Eaton aloittaa yhteistyön saksalaisen Rittalin kanssa datakeskusten toteuttamisessa. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota ratkaisuja Rittalin xModular-kumppaniohjelman yhteydessä.

Datakeskuksissa tarvitaan nykyisin monia teknologioita ja teknisiä järjestelmiä, jotka täydentävät toisiaan eri sovelluksissa.Yhteistyö tukee Eatonin lisäksi Rittalia järjestelmäratkaisujen toimittaja teollisuuskoteloissa, sähkönjakelussa, ilmastoinnissa ja IT-infrastruktuurissa sekä niihin liittyvissä ohjelmistoissa ja palveluissa.

’’Yhteistyön ansiosta voimme jatkossa toimittaa aiempaa suurempia kokonaisuuksia erityisesti konesaliasiakkaille ja teollisuuden toimijoille”, sanoo Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala. Hänen mukaansa datakeskusten tarpeet muuttuvat kuitenkin niin nopeasti, että tulevia tarpeita ei välttämättä pystytä ennustamaan tarkasti.

Modulaarinen rakenne sopii hyvin erityisesti silloin, kun yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole täysin selvillä. Saksalainen Rittal on palvelinkeskusten standardoinnin edelläkävijä ja luonut modulaarisen infrastruktuurialustan palvelinkeskusten rakentamiseen. Niiden kysyntä on saksalaisvalmistajan mukaan jopa 15 prosentin globaalissa kasvussa.

Alkuvuodesta Euroopassa julkaistu  Rittalin xModular-ratkaisu lupaa yksinkertaistaa uusien datakeskusten suunnittelua sekä paikan päällä tapahtuvaa rakentamista. Sen luvataan myös lyhentävän rakennusaikaa ja muuttavan mielikuvia infrastruktuurista järjestelmäsuunnittelun, laadun, joustavuuden, turvallisuuden, asennustestauksen ja käyttöönottopalvelujen avulla.

”Olemme ylpeitä siitä, että Eaton hyödyntää Rittalin teknologiaa ja tietämystä xModular-kumppaniohjelmassa”, kehuu kumppaniaan Rittalin Suome IT-myyntijohtaja Mikko Aho. Hänen mukaansa yrityksen kokemus ja teknologia sopivat hänen mukaansa hyvin yhteen Eatonin tuoteportfolion kanssa.

Lisää: Eatonin xModular-ratkaisut (LINKKI).