Patentointi edistää startupien menestystä ja rahanhankintaa

Patenttien ja tavaramerkkien omistaminen parantaa eurooppalaisten startup-yritysten mahdollisuuksia menestyä ja hankkia rahoitusta. Tämä selviää uudesta Euroopan patenttivirasto (EPO) ja unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) selvityksestä.

Juuri julkaista raportti osoittaa, että ne startupit, joilla näitä aineettomia oikeuksia on jo siemenvaiheessa tai varhaisessa kasvuvaiheessa, onnistuvat hankkimaan rahoitusta keskimäärin yli 10 kertaa Eurooppa-patenttien ja EU:n tavaramerkkien omistamisesta on merkittävää etua, sillä niiden omistajat varmistavat viisi kertaa useammin varhaisvaiheen rahoituksen verrattuna kansallisten immateriaalioikeuksien omistajiin (6,1 kertaa todennäköisempää tavaramerkkien ja 5,3 kertaa patenttien osalta).

Niin kutsutun ”deep tech”-alan eli syväteknologian startupit kohtaavat erityisiä haasteita kehittäessään läpimurtotekniikoita, sillä ne edellyttävät suuria investointeja ja pitkiä toimitusaikoja. Tällaiset startup-yritykset voivat hyötyä erityisesti patenteista ja tuotemerkeistä, jotka houkuttelevat ”kärsivällisiä” sijoittajia.

Toimialojen välillä on kuitenkin merkittäviä eroja.  Bioteknologia on ollut selvästi aktiivisin, mutta esimerkiksi luonnontieteen ja tekniikka alan yrityksistä neljännes hyödyntää patentteja ja tavaramerkkejä 38 prosenttia. Seuraavia ovat terveydenhuolto ja valmistavan yritykset.

Teollis- ja tekijänoikeuksien käytössä on eroja Euroopan maiden välillä. Suomessa ja Ranskassa on eniten teollis- ja tekijänoikeutta koskevan hakemuksen jättäneitä startup-yrityksiä: 42 prosenttia yrityksistä kummassakin maassa. Ja lisäksi Saksassa (40 %), Itävallassa (40 %), Italiassa (39 %), Norjassa (37 %), Ruotsissa (34 %), Tanskassa (34 %), Sveitsissä (32 %) ja Tšekissä (31 %) toimivat startup-yritykset tekevät keskimääräistä enemmän teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia hakemuksia

Euroopan patenttiviraston pääjohtaja António Campinos: ”Startup-yritykset toimivat dynaamisina katalysaattoreina innovoinnille ja talouskasvulle. Niillä on potentiaalia kehittää uusia ratkaisuja yhteiskunnan kiireellisimpiin haasteisiin ja luoda kestävämpi tulevaisuus. Meidän on siis jatkossakin löydettävä keinoja tukea startup-yrityksiämme.

Eurooppalaisten startup-yritysten haastavassa toimintaympäristössä patentit ja tavaramerkit ovat kilpailukyvyn kannalta keskeisiä välineitä. Patentit antavat niille myös tärkeän oikeuden rajoittaa muita käyttämästä niiden omaa teknologiaa, jotta tutkimukseen ja kehitykseen panostetut rahat voidaan katsoa investointina tulevaisuuteen.  Tavaramerkit puolestaan ovat oikeudellinen linnake, joka suojaa investointeja aineettomiin hyödykkeisiin. Kun nämä erottuvat symbolit tai nimet on suojattu oikeudellisesti, ne suojaavat tehokkaasti startup-yrityksen brändi-identiteettiä loukkauksilta.

Tietoa tutkimuksesta

Patentteja, tavaramerkkejä ja startup-yritysten rahoitusta koskevassa tutkimuksessa Patents, trade marks and startup finance EPO ja EUIPO vertasivat kansallisia ja eurooppalaisia patentti- ja tavaramerkkihakemuksia Crunchbase-tietokantaan saadakseen yleiskuvan startup-yritysten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan toiminnan ja yritysten rahoituksen välisestä suhteesta. Tämä tutkimus täydentää EPOn ja EUIPOn aiempia raportteja, joissa keskityttiin teollis- ja tekijänoikeuksien sekä liikevaihdon ja kasvun väliseen suhteeseen.

Tietoa EPOsta

Euroopan patenttivirastolla (EPO) on 6 400 työntekijää, ja se on yksi Euroopan suurimmista julkisen palvelun laitoksista. EPOn päätoimipaikka on Münchenissä, ja sillä on toimistot Berliinissä, Brysselissä, Haagissa ja Wienissä. EPO perustettiin vahvistamaan patenttiyhteistyötä Euroopassa. EPOn keskitetyn patentin myöntämismenettelyn avulla keksijät voivat saada patenttisuojaa jopa 44 maassa kattaen samalla noin 700 miljoonan ihmisen laajuiset markkinat.

Tietoa EUIPOsta

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on yksi EU:n suurimmista erillisvirastoista, ja se sijaitsee Alicantessa Espanjassa. Virasto hallinnoi Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM) rekisteröintiä ja rekisteröityjä yhteisömalleja (RCD), jotka molemmat tarjoavat teollis- ja tekijänoikeuksien suojan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa. Virasto tekee myös yhteistyötä EU:n kansallisten ja alueellisten teollis- ja tekijänoikeusvirastojen kanssa ja vastaa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen toiminnasta European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights.

Lisätietoja: EPO Patentti- ja teknologiaseurantakeskus / Observatory on Patents and Technology (LINKKI). Linkin kautta pääset lukemaan raporttia ja osallistumaan raportin julkistukseen liittyvään verkkotapahtumaan videoineen.

Kuvituskuva: EPO