Energy Harvesting -tekniikoilla kohti paristotonta elektroniikkaa

Yhteispohjoismaisessa Interreg Aurora -rahoitteisen HE4T-hankkeen tavoitteena on löytää teollisuuden tarpeisiin uudenlaisia energian keräys ja talteenottoratkaisuja, jotka toimivat ilman akkuvirtaa. Hankkeessa on mukana asiantuntijoita Suomesta, Ruotisista ja Norjasta.

Energiankeräysratkaisut (Energy Harvesting) tuottavat energiaa erilaisista fysikaalisista ilmiöistä, kuten auringonvalosta, liikkeestä tai lämpötilan vaihteluista.  Tekniikat toimivat toimii siten, että laitteet ja järjestelmät voivat kerätä ja varastoida energiaa ympäristöstään.

Keräys voidaan toteuttaa tutummin aurinkopaneeleilla, jotka muuttavat auringonvalon sähköksi mutta myös uudenlaisilla liikettä keräävillä laitteilla, jotka muuttavat liike-energian sähkövirraksi. Myös lämpötilan vaihtelut voidaan myös hyödyntää lämpösähköisten generaattoreiden avulla.

Energy Harvesting tekniikoiden ansiosta laitteet voivat toimia pitkiä aikoja ilman, että akkuja tarvitsee vaihtaa tai ladata. Tämä vähentää ympäristöhaittoja ja parantaa myös langattomien anturiratkaisujen luotettavuutta, sillä paristojen tyhjenemisen aiheuttamat katkokset voivat olla haitallisia teollisissa sovelluksissa.

Energian keräystekniikoiden avulla voidaan vähentää myös paristojen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja varmistaa, että langattomista anturiratkaisuista tulee entistä luotettavampia ja huoltovapaampia.

Uuden HE4T (Harvesting Energy for Data Acquisition and Transfer) -hankkeen aikana kehitetään ja demonstroidaan erilaisia energiankeruuseen perustuvia ratkaisuja Interreg Aurora -alueiden teollisissa käyttötapauksissa.  Perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa ympäristöystävällisempi ja vähän huoltoa vaativa teollinen tulevaisuus.

Hankkeen päätoteuttaja on Lapin ammattikorkeakoulu, ja siinä ovat mukana Vaasan Yliopisto, Luulajan Teknillinen Yliopisto ja Tromssan Yliopisto. Hanketta rahoittaa Interreg Aurora, Lapin Liitto ja Tromssan ja Finnmarkin lääni. Hanke käynnistyi jo alkuvuodesta ja kestää vuoden 2025 loppuun. Kokonaisbudjetti on vajaa kaksi miljoonaa euroa, josta EU:lta tulee puolet eli vajaa miljoona euroa.

Lisää:  Hankkeen verkkosivut (LINKKI)

Kuvituskuva: Abloyn älyavaimessa sähköenergia synnytettiin tunnistuselektroniikalle avaimen sisäänsyöttöliikkeestä. Kuva vuodelta 2017 (LINKKI, uutinen).