Suomeen uusia huippututkimuksen hankkeita – kvanttiteknologia mukaan

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma laajenee neljällä uudella hankkeella, jotka kattavat   kvanttiteknologian, koulutuksen ja osaamisen, digitaalisen vesiosaamisen sekä matematiikan hyödyntämisen kuvantamisessa ja mallintamisessa. Niitä rahoitetaan  lähes 90 miljoonalla eurolla kahdessa neljän vuoden jaksossa. Lisäksi valtion lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat tutkimuskokonaisuuksien rahoittamiseen merkittävästi.

Vuonna 2018 aloitettuihin huippututkimuksen lippulaivahankkeet ovat osaamiskeskittymiä, joissa yhdistyvät korkealaatuinen tutkimus ja monipuolinen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. Aiempia lippulaivaohjelmia on kaikkiaan kymmenen aina tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan mallin rakentamisesta uusien biologisten lääkkeiden, biomarkkereiden ja diagnostiikan innovaatioiden kehittämiseen.

Tietoliikenteestä tärkein on tulevaisuuden matkapuhelintekniikoiden 6G Flagship-ohjelma. Myös ilmastonmuutoksen hillintä, metsien käytön ennakointi ja tulevaisuuden ihmislähtöinen tekoäly ovat toiminnassa olevien lippulaivojen tutkimuksen ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisen kohteina.

Kaikkien yliopistojen ja tutkimuslaitosten lippulaivojen toiminnassa ja rahoittamisessa ovat mukana suomalaiset yritykset sekä järjestöjä ja säätiöitä. Näissä innovaatioekosysteemeissä korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja erikokoiset yritykset tekevät yhteistyötä monimuotoisissa kokoonpanoissa.

”Lippulaivaohjelma on vastannut hyvin tähän kehitystrendiin, ja se on vahvistanut ja syventänyt tki-toimijoiden keskinäistä yhteistyötä pitkäjänteisesti”, sanoo Suomen Akatemian tutkimusasioista vastaava ylijohtaja Riitta Maijala.

Uusimpaan neljänteen lippulaivahankkeiden jakoon tuli kaikkiaan 17 hakemusta, jotka arvioitiin yksittäisten kansainvälisten asiantuntijoiden ja arviointipaneelin toimesta.  Arvioinnin perusteella valittiin viisi parasta kokonaisuutta haastatteluun, joista valittiin nyt neljä.  Hakijoilta edellytettiin vahvaa kansainvälisen tason tutkimusosaamista ja edelläkävijyyttä omalla alallaan sekä tutkimuksen monipuolista vaikuttavuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Kuvituskuva: VTT, kvanttitietokoneteknologiat

Suomen akatemian uudet lippulaiva-hankkeet

 • Digitaaliset vedet -lippulaiva (Oulun yliopisto, Paikkatietokeskus, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Suomen Ympäristökeskus, Turun yliopisto)
 • Koulutus tulevaisuutta varten (Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto)
 • Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Ilmatieteen laitos)
 • Suomen kvanttilippulaiva (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, CSC, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, VTT)

Meneillään olevat Suomen akatemian lippulaivahankkeet

 • 6G Flagship – langattomat verkkotekniikat – lippulaiva (Oulun yliopisto.
 • ACCC – Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus (Helsingin yliopisto, Ilmatieteenlaitos, Itä-Suomen yliopisto & Tampereen yliopisto)
 • GeneCellNano – Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa (Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto & Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu)
 • FCAI – Suomen Tekoälykeskus  (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto & VTT)
 • FinnCERES -materiaalien biotalous (Aalto-yliopisto & VTT)
 • iCAN – Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketiede (Helsingin yliopisto & HUS)
 • InFLAMES – Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina (Turun yliopisto & Åbo Akademi)
 • INVEST – Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimus (Turun yliopisto & THL)
 • PREIN – Fotoniikan tutkimus ja innovaatiot (Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, VTT & Itä-Suomen yliopisto)
 • UNITE – Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia ( Itä-Suomen yliopisto, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Tampereen yliopisto & Luonnonvarakeskus)

Lisää: Suomen akatemian lippulaivaohjelmat (LINKKI), lippulaiva-esite (LINKKI) ja aiemmin Uusiteknologia.fi:ssä julkaistut artikkelit lippulaiva-hankkeista (LINKKI) ja Oulun 6G Flagship-ohjelmasta (LINKKI).