Suomi varautuu digiuhkiin suurimmalla tietoturvaharjoituksella

Tänään alkava digitaalisen turvallisuuden harjoitus Taisto kokoaa sadat suomalaisorganisaatiot harjoittelemaan tietoturvauhkiin varautumista. Mukaan on ilmoittautunut  yli 330 harjoitustiimiä. Harjoituksen pääteemoja ovat tekoäly, tietojenkalastelu ja hybridivaikuttaminen.

Digi- ja väestötietovirasto järjestämä Taisto on valtakunnallinen harjoitus, jonka avulla organisaatiot voivat testata ja kehittää digitaalista turvallisuutta harjoitusympäristössä. Harjoittelemalla voidaan kerryttää osaamista ja varmuutta, joihin tukeutua mahdollisen tosipaikan tullen.

Harjoituksen tarkoitus on auttaa organisaatioita vahvistamaan varautumista erilaisiin uhkiin ja kehittämään digiturvan eri osa-alueita, erityisesti tilanteen johtamista ja hallintaa sekä häiriö- ja kriisiviestintää. Laaja harjoitus parantaa samalla koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Taisto tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden testata omia toimintamallejaan ja harjoitella häiriötilanteissa toimimista turvallisesti harjoitusympäristössä. Näin voidaan havaita organisaation toiminnassa kehityskohteita, joita ei välttämättä huomattaisi ilman käytännönläheistä harjoittelua.

’’Viime syksyn Taistosta saadun palautteen mukaan 97 prosenttia organisaatioista tunnisti harjoituksen avulla kehittämiskohteita omassa toiminnassaan’’, kertoo Taisto-harjoituksen johtaja Hanna Heikkinen. Hänen mukaansa parantamisen varaa havaittiin erityisesti digiturvaan liittyvässä ohjeistuksessa ja sen ajantasaisuudessa, vastuunjaon selkeydessä sekä sisäisessä viestinnässä, Heikkinen tarkentaa.

Tämän vuoden Taisto-harjoitus käsittelee teemoja, jotka liittyvät tietoturvakäytäntöihin, tietojenkalasteluun ja hybridivaikuttamiseen. Harjoituksessa näyttäytyy myös tekoäly ja sen mukanaan tuomat haasteet.

’’Taiston avulla haluamme tarjota turvallisen mahdollisuuden oppia ja kehittää kriittistä ajattelua, riskienhallintaa, tietoturvareaktiivisuutta ja viestintää yllättävissä tilanteissa’’, harjoituksen johtajaHeikkinen summaa.

Taisto-harjoitus

  • Suomen suurin digiturvaharjoitus, järjestetään kuudetta kertaa
  • Mukaan on ilmoittautunut yli 330 organisaatiota marraskuun alkuun mennessä
  • Harjoitustiimin koko on keskimäärin 9 henkilöä, yhteensä mukana yli 3 000 henkilöä
  • Harjoitellaan varautumista tilanteisiin, joissa organisaation tietoturvaa tai tietosuojaa on loukattu.
  • Harjoitus on kaikille organisaatioille avoin ja maksuton harjoitus, jonka toteuttamisesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.
  • Harjoitus on suunniteltu yhteistyössä keskusrikospoliisin, Turvallisuuskomitean, tietosuojavaltuutetun toimiston, Kuntaliiton sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa.

Lisää: Taisto-tietoturvaharjoitus (LINKKI)

Kuvituskuva: Traficom