Räätälöitävä 3D-alusta teollisuuden digikaksosiin

Joensuulainen Process Genius on tuonut uuden räätälöitävän digitaalisen kaksosen teollisuuden ratkaisuihin. Digialustan avulla voidaan luoda reaaliaikanne digitaalinen kaksonen tiloista ja tarjota laajempaa kuvaa  kaikista huoltotarpeista, turvallisuudesta ja toiminnan tehokkuudesta.

Teollisuuden prosessien poikkeamien, huoltotarpeiden, turvallisuushälytysten ja toimintahäiriöiden valvonta on usein haastavaa, sillä eri järjestelmiä ja mittauspisteitä on käytössä satoja. Joensuulainen Process Genius uusi Genius Core pyrkii auttamaan yrityksiä tällaista datamelua vastaan teollisissa prosesseissa.

Datamelu on Process Geniuksen tekijöiden mukaan  yksi kriittisistä teollisuuden tehokkuutta hidastavista tekijöistä, sillä yksikin tuotantolaitos tarjoaa tuhansia datapisteitä joka minuutti useisiin eri järjestelmiin. Pahimmassa tapauksessa kriittiset viat tai huoltotarpeet jäävät huomiotta, koska tieto ei saavuta vastuuhenkilöitä. Tällä hetkellä yrityksen mukaan teollisuuden työntekijät tuhlaavat useita kymmeniä tunteja tarvitsemansa tiedon etsimiseen.

“Nykytoimijoilla ei ole pulaa datasta. Industry 4.0:n kehityksen aikana markkinoille on tullut laaja valikoima mittareita ja ohjelmistoja, joista saadaan kaikki kuviteltavissa oleva tieto tuotantolaitoksen jokaisesta laitteesta’’, sanoo Process Geniuksen toimitusjohtaja Jani Akkila. Ongelmana on hänen mukaansa se, että tietoa ei osata hyödyntää riittävästi: satojen järjestelmien ja tuhansien datapisteiden myötä haasteeksi on muodostunut tiedon ymmärtäminen ja oikeiden päätösten tekeminen.

Genius Corella voidaan eri teollisuuden laitteista saavat tiedot keskittää kolmiulotteiseksi kuvaksi sekä tehdas- että konekohtaisella tasolla. Uuden Core-alusta keskiössä on myös räätälöitävyys, jonka avulla tehtaiden ammattilaiset voivat luoda digitaalisen kaksosen itse hyödyntämällä omaa dataansa ja 3D-mallinnusta sekä yhdistää tietovirrat suoraan yhteen käyttöliittymään. Uuden alustan myötä toimijat voivat nyt luoda digitaalisen kaksosen myös ilman ulkopuolisten konsulttien apua.

Lisää: Process Genius (LINKKI), Genius Core (LINKKI).