Tulevaisuuden liikkuvat koneet yhteistoimintaan

Uudessa kymmenen miljoonan Mixed Fleet-hankkeessa kehitetään teollisuuden liikkuvien työkoneiden ja ihmisten yhteistoimintaa. Suomalaishankkeella halutaan parantaa koneen ja ihmisen yhteistyötä ja kiihdyttää automaation hyödyntämistä sekä tuottavuutta tulevaisuuden tehtaissa. Mukana on Konecranesin lisäksi useita muitakin yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Kokmivuotinen Mixed Fleet -hanke liittyy nostolaitevalmistaja Konecranesin Zero4-veturiohjelmaan, jossa digitalisoidaan materiaalivirran hallintaa. Hankkessa ovat mukana nosturiyrityksen lisäksi trukkeja ja automaatiojärjestelmiä toimittava Mitsubishi Logisnext Europe, navigoinnin, ajoneuvonohjauksen ja laivueen hallinnan ohjelmisto- ja palveluntarjoaja Navitec Systems sekä muun muassa robotiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys Atostek.

“Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää, että ihmiset ja automaattiset koneet voivat toimia yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Uskomme, että tämä tutkimusprojekti on hieno mahdollisuus oppia mitä automaattisia koneita ohjaavalta ohjelmistolta vaaditaam’’, sanoo ohjelmistoyhtiö Navitec Systemsin tuotekehitysjohtaja Aleksi Ålander.

Hankkeen mukaan liikkuvien työkoneiden automaatiossa lähivuosien kasvu tullaan saavuttamaan juuri koneiden ja ihmisen yhteistoimintaa parantamalla. Ala kehittyy nopeasti niin että eri valmistajien ja erilaisia tehtäviä suorittavat koneet liitetään yhteiseen ohjaukseen ja manuaali- ja automaattikoneet toimivat yhdessä.

”Mixed Fleet on Konecranesin Zero4 Veturin ensimmäinen rahoituspäätöksen saanut vaunuhanke, jonka tutkimusaiheet ovat olleet prioriteettilistamme päällimmäisiä. Tulevaisuudessa materiaalien siirrot sisälogistiikkajärjestelmissä tulevat tapahtumaan useiden eri automaatiotason omaavien laiteiden ja ihmisten toimesta. Tämän kokonaisuuden turvallistaminen on meille erityisen tärkeä tavoite”, sanoo Mikael Haag, Konecranesin tutkimusrahoitusjohtaja.

Hankeyritysten lisäksi suomalaisista tutkimuslaitoksista mukana ovat Tampereen yliopisto ja valtiollinen VTT. Kolmivuotisen yhteishankkeen rahoittavat Business Finland sekä mukana olevat yritykset ja tutkimuslaitokset. Projektin pilotointia toteutetaan Konecranesin Hyvinkään tehtaalla, Logisnextin demokeskuksessa Järvenpäässä sekä Kalmarin avustuksella  Kouvolan raideterminaalissa.

Toiminnanohjauksen osaamista hankkeeseen tuo Leanware. Hanke on valmisteltu FIMAn jäsenyritysten ja tutkimusyhteisö Dimeccin vetämän autonomisen liikkuvuuden ja älykkäiden tilojen Vamos-ekosysteemin yritysten yhteisten tulevaisuusnäkemysten pohjalta.

Kuvituskuva: Mixed Fleet -hanke yhdistää liikkuvat työkoneet ryhmiksi, joissa eri valmistajien koneet ja ihmiset toimivat yhdessä. Kuva: Phong Truong/Midjourney