EU tuo turvatut satelliittiyhteydet

Euroopan unioni tarjoaa vuoden lopulla  jäsenmaiden käyttöön uusia turvattuja satelliittiviestintäyhteyksiä. Vuodesta  2027 tarjolle tulee myös  nopeat laajakaistayhteydet alueille, joilla ei maanpäällisiä viestintäyhteyksiä ole saatavilla. Suomen sisäministeriö tutkii jo satelliittiviestintäyhteyksiä esiselvityksessään. Uutisen yhteydessä on myös EU:n videolinkki  tulevasta satelliittiratkaisusta.

Euroopan unionin turvattujen satelliittiyhteyksien taustalla on vuosien 2023-2027 kehitysohjelma, jonka avulla Eurooppaan on tarkoitus tuoda käyttöön satelliittijärjestelmä Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite).   Seen luvataan tarjoavan uudenlaisia nopeita ja turvallisia viestintäpalveluja sekä laajakaistayhteyksiä Euroopan kansalaisille, yrityksille ja valtion viranomaisille.

Suomessa sisäministeriö asetti huhtikuussa jo oman kansallisen turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönoton esiselvityshankkeen. Siinä  keskitytään viranomaisten ja julkisen hallinnon palveluiden käyttöönottoon. Sisäministeriön asettaman esiselvityshankkeen tehtävänä on selvittää myös uusien ratkaisujen kansalliset käyttötarpeet ja –kustannukset.

Vuosikymmenen lopulla EU:n IRIS2:n luvataan tarjoavan tietoliikennekäyttäjille myös nopeita laajakaistaisia yhteyksiä. Palvelu tullaan kanavoimaan GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) -resurssien kautta, jonka avulla voidaan hyödyntää EU-jäsenmaiden nykyisin käytössä olevia satelliittiyhteyksiä.

Sisäministeriö toimii Suomessa satelliittiviestintäyhteyksien kansallisena vastuuviranomaisena, jonka tehtäviin kuuluu tulevien palveluiden hallinnan lisäksi organisoida asia valtioneuvostossa, koota eri hallinnonalojen näkökulmat yhteen ja edistää ratkaisun kansallista käyttöönottoa.   Hankkeeseen osallistuvat sisäministeriön lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö sekä valtioneuvoston kanslia.

Lisää: IRIS2 (LINKKI),  esite (LINKKI, pdf), GOVSATCOM (LINKKI) ja EU:n IRIS2-esittelyvideo (LINKKI).

Kuvituskuva: EU:n IRIS2-esittelyvideolta.