Tekoäly kiinnostaa suomalaistyöntekijöitä johtoa enemmän

Valtaosa suomalaisista työntekijöistä käyttää Microsoftin teettämän selvityksen mukaan työssään omia tekoälytyökalujaan, kun yritysjohtajat vasta pohtivat niiden käyttöönottoa yrityksissä. Samanlainen tilanne nähtiin aikanaan työpaikoilla myös omien kännyköiden, sovellusten ja kannettavien käyttöönotossa.

Tekoälystä on kovaa vauhtia tulossa osa jokaista työpaikkaa. Kun valtaosa yrityksistä vasta suunnittelee tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa, työntekijät ovat alkaneet hyödyntää työn tukena omia tekoälytyökalujaan. Microsoftin tuore Work Trend Index -tutkimusraportti osoittaa, että yli puolet suomalaisista tietotyöläisistä käyttää tekoälyä työssään.

”Työntekijät käyttävät tekoälytyökaluja, yritysten ohjauksessa tai ilman”, kertoo selvityksen pääsanomaa Microsoftin Suomen Modern Workplace -liiketoiminta-alueen johtaja Kalle Saarikannas.

Työntekijät ovatkin tekoälyn käytössä yrityksiä edellä. Tutkimukseen osallistuneista suomalaisista tietotyöläisistä tarkkaan ottaen 57 prosenttia  (globaalisti 75 %) sanoo käyttävänsä jo generatiivista tekoälyä työssään. Samalla yli 70 prosenttia suomalaisista yritysjohtajista on huolissaan siitä, ettei heidän yrityksellään ole suunnitelmaa, jolla päästä tekoälyn hyödyntämisessä yksittäisistä kokeiluista konkreettisiin liiketoimintahyötyihin.

Kun yritysjohtajat yrittävät löytää sopivaa lähestymistapaa tekoälyn käyttöönottoon, työntekijät eivät ole jääneet lepäämään laakereillaan: jopa 83 % suomalaisista tekoälyä hyödyntävistä työntekijöistä (globaalisti 78 %) on omaksunut niin kutsutun BYOAI (Bring your own AI) -toimintatavan eli käyttää omia tekoälytyökalujaan työpaikalla. Näin he jäävät kuitenkin paitsi yhtenäisen tekoälystrategian hyödyistä ja vaarantavat yrityksen luottamuksellisen datan.

Tutkimuksessa havaittiin, että tekoälyn käyttäjät jakautuvat neljään ryhmään sen mukaan, miten paljon he käyttävät tekoälyä – harvoin tekoälyä käyttävistä skeptikoista tekoälyn superkäyttäjiin.  He ovat muuttaneet työtapojaan perustavanlaatuisesti, luoneet uudenlaisia liiketoimintaprosesseja ja säästävät tekoälyn avulla keskimäärin yli 30 minuuttia työaikaa päivässä.

Suomalaisista superkäyttäjistä noin 80 % (globaalisti 85 %) kertoo käyttävänsä tekoälyä usein heti työpäivän alkajaisiksi, ja yhtä moni käyttää tekoälyä seuraavaan työpäivään valmistautumisessa.

Microsoftin tutkimus osoittaa myös, että vaikka osa työntekijöistä pelkää menettävänsä työnsä tekoälyn vuoksi, useille tekoäly on mahdollisuus edetä uralla – tai vaihtaa työpaikkaa. Kaikista tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä 46 prosenttia sanoo harkitsevansa irtisanoutumista nykyisestä työstään, mikä on eniten vuoden 2021 suuren irtisanoutumisaallon jälkeen.

Microsoftin neljäs Work Trend Index -raportti on laadittu ensimmäistä kertaa yhteistyössä LinkedInin kanssa. Raportti nostaa esiin kolme trendiä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista työntekoon ja työmarkkinoihin. Selvityksen on toteuttanut Microsoftille Edelman Data x Intelligence -tutkimusyhtiö. Siihen osallistui 31 000 työntekijää 31 maasta. Verkossa toteutettuun tutkimukseen vastasi Suomesta noin tuhat helmi–maaliskuussa 2024.

Lisää: Microsoftin Work Trend Index (LINKKI).

Kuvituskuva: Microsoft