Suomalaistutkijoita kiinnostavat droneparvet ja uutuustutkat

Suomi on vahvasti mukana Euroopan unionin uusien puolustustekniikoiden kehittämisessä. VTT kertoo olevansa mukana viidessä eri Euroopan puolustusrahaston hankkeessa, joista kiintoisimmat liittyvät uudenlaisten lentävien droonilennokkien parviälyyn ja erilaisten tutkaratkaisujen kehitykseen.

Euroopan komissio on julkaissut uusimmat Euroopan puolustusrahaston tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituspäätökset (EDF). Niillä EU:ssa haetaan puolustusalan teknologiakehitystä kyberturvallisuuteen, maa-, ilma- ja merivoimiin ja avaruusteknologioihin sekä kemialliseen, biologiseen, radiologiseen ja ydinpuolustukseen.

Suomen VTT:lle myönnettiin ensimmäistä kertaa myös johtovastuu kahteen hankkeeseen.  Lisäksi valtion tutkimuskeskus VTT osallistuu kolmeen muuhunkin, joiden kaikkien arvo on 68 miljoonan euroa. VTT toimi pääkoordinaattorina esimerkiksi FESPAN ja SWARM-C3-hankkeissa, joissa keskitytään kehittämään EU:n puolustuskykyä uudenlaisten tutkajärjestelmien ja parvirobotiikan teknologioista.

Ammattitason dronekopteri hyötykuormalla tutkittavana VTT:n tiloissa.

FESPAN (Forecasting Electromagnetic Signal Propagation Anomalies) -hankkeessa kehitetään uusia tutka- ja kommunikaatioteknologioita sekä luodaan entistä tarkempaa ilmatilannekuvaa sekä parannetaan tutka- ja tietoliikennejärjestelmien kykyä toimia poikkeavissa olosuhteissa.  Hankkeessa on mukana yli kaksikymmentä partneriorganisaatiota kymmenestä Euroopan maasta, joista Suomesta VTT:n lisäksi Ilmatieteen laitos ja Reaktor Innovations.

SWARM-C3 (Command, Control, and Communications for Multi-X Swarms) -hankkeessa puolestaan kehitetään ratkaisuja robottiparvien eettisesti kestävään hyödyntämiseen puolustuksellisissa sotilastehtävissä. Hankkeen päätavoite on luoda uudenlainen operointikonsepti puolustustehtäviin tarkoitettujen autonomisten miehittämättömien parvijärjestelmien, kuten esimerkiksi drooniparvien, hallintaan maalla, merellä ja ilmassa.

SWARM-C3-hankkeen kokonaisuus tulee sisältämään muun muassa konseptiin sopivat johtamis-, päätöksentuki-, käyttöliittymä-, tietoliikenne- sekä parviälyratkaisut. Hankkeessa on mukana viisi partneriorganisaatiota neljästä Euroopan maasta, joista Suomesta VTT:n lisäksi tamperelainen alan osaaja  Insta.

VTT on kumppanina myös kolmessa muussa hankkeessa, joista NEMO:ssa kehitetään kieliteknologioita eritoten puolustusalan tarpeet ja erityissanasto huomioiden. FMBTech-hanke keskittyy puolestaan taistelupanssarivaunujen kyvykkyyksien kehittämiseen ja ESOCA-projektissa  luodaan menetelmiä eurooppalaisen ilmakuljetuskyvyn kehittämiseksi.

Tutkimusrahoituksella Euroopan puolustusrahasto tukee kaikkiaan 54:ää puolustusalan tutkimus- ja kehityshanketta EU:ssa, jotka saavat käyttöönsä hieman yli miljardi euroa EU-rahoitusta. Suomesta mukana on VTT:n lisäksi muitakin toimijoita, sillä yhdeksäntoista kotimaista organisaatiota osallistuu yhteensä yhdeksääntoista eri hankkeeseen.

EU:n Euroopan puolustusrahasto on yhteisön budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston budjetti vuosille 2021–2027 on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimustoimijoiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa sekä lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia.

Lisää: EU puolustustekniikoiden kehityshankkeet (LINKKI), FESFAN (LINKKI, pdf) ja SWARM-C3 (LINKKI, pdf).

Kuvituskuva: Insta