Vaisalasta vuoden fotoniikka-yritys

Suomalainen optiikan ja fotoniikan järjestö palkitsi eilen Helsingissä sää- ja ympäristön mittauslaitteita kehittävän Vaisalan vuoden fotoniikkayritykseksi.  Yritys on suunnitellut laajalti myös uusia optisia MEMS-komponentteja ja ratkaisuja mittauslaitteisiinsa.

Vaisalan tuotteet ja järjestelmät perustuvat pääosin yrityksen omiin ratkaisuihin, kuten ohutkalvoisten kosteusantureiden, infrapuna-kaasuantureiden, optisten nestesensoreiden, optisten sääantureiden ja radiotaajuusteknologioiden käyttöön.

”Olemme kehittäneet maailman johtavia optisia ja fotoniikkainstrumentteja 1980-luvulta lähtien, hyödyntäen esimerkiksi diodilaser LIDAR -teknologioita, infrapuna-absorptiospektroskopiaa ja omia optisia MEMS-komponentteja saavuttaaksemme parhaiten toimivat tuotteet.”, sanoo Vaisalan teknologiastrategiajohtaja Hannu Talvitie.

Talvitie jakoi oman väen lisäksi kunniaa myös yrityksen tutkimuskumppaneille, jotka ovat mahdollistaneet uusien tekniikoiden hyödyntämisen.  Myös Photonics Finlandin Juha Purmonen nosti esiin Vaisalan vahvat panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, mutta myös aktiivisen yhteistyön yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Vaisalan mittauslaitteiden tärkeimpiä asiakassegmenttejä ovat esimerkiksi energia- ja voimantuotanto, biotieteet, huipputeknologia, meteorologia, ilmailu sekä auto- ja tiealalla.

Kuva: Teknologiastrategiajohtaja Hannu Talvitie, Vaisala. Kuvaaja Anne-Maria Kankaisto, Business Joensuu