Maatalouden moottoreihin uutta tekniikkaa

Valtra-traktoreita ja moottoreita Suomessa valmistava Agco on avaamassa Nokian Linnanvuoren moottoritehtaaseen puhtaan energian laboratorion, jossa tutkitaan laajalti uusien energiamuotojen ja voimansiirtoratkaisujen hyödyntämistä  maatalouskoneisiin.  Mukana linkit myös Agro Powerin teknologiavideoihin ja visioihin.

Maailmalla hybridi- ja sähköajoneuvojen käyttö on lisääntynyt 2000-luvulla, mutta maataloudessa vaihtoehtoisen energian käyttöönotto on ollut hidasta. Pelkästään akkujen kapasiteetti on rajoittanut niiden soveltamista maatalouden raskaisiin työkoneisiin. Nyt tätä rajoitusta pyritään poistamaan panostamalla alueen tutkimukseen ja kehittämiseen.

Kuvassa Agco Powerin tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen puhtaan energian laboratoriossa uuden vetypolttomoottorin kanssa.

Uudet ratkaisut tulevat toimimaan yhtiön mukaan vähähiilisellä tai hiilettömällä sähköllä, tai vähäisten hiilipäästöjen vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Yhtiö uskoo, että Linnavuoressa kehitetyillä ja valmistetuilla moottoreilla voidaan laajemminkin vähentää maailmanlaajuisia maatalouden päästöjä. ”Nämä Investoinnit alkavat tuottaa jo konkreettisia tuloksia, kun ensimmäisen täyssähköisen traktorimme (Fendt e100 V Vario) tuotanto alkaa tänä vuonna’’, sanoo Agco Powerin Kevin Bennet.

Uuden puhtaan energian laboratorion lisäksi Linnavuoreen rakentuu uutta tuotantotilaa niin sylinterinkansien kuin portaattoman voimansiirronKuvassa  (CVT) osien valmistamiseen sekä tiloja koulutus- ja vierailuihin.

Myös uudelleen kunnostettavien moottoreiden toimitilat laajenevat maalaamolla ja testaustiloilla.

Linnanvuoren uudisrakennukset kattavat yhteensä 11 000 neliömetrin alueen. Osa rakennuksista avataan tänä vuonna ja muiden on määrä olla käyttövalmiina vuonna 2025. Uusi laboratorio on osa Agco-konsernin 70 miljoonan euron investointeja Suomeen.

Lisää: Agco Powerin tulevaisuuden teknologiat, useita videoita ja roadmap-teknologiapaperi (LINKKI).

Kuva: Agco Powerin tulevaisuuden teknologiat videolta