Ohuita nanorakenteita metallin alkuaineista

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen tutkijat ovat luoneet pohjan uudentyyppisten atominohuiden, tasomaisten nanorakenteiden tutkimukselle. Uutta rakenteissa on se, että ne on tehty pelkästään metallisista alkuaineista.

Jyväskylä panostaa nanotutkimukseen

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on kehittynyt uusimman selvitysraportin mukaan merkittäväksi poikkitieteellisen nanotutkimuksen keskukseksi. Siellä tehtyjen julkaisujen taso, että kansainvälinen näkyvyys ovat lisääntyneet. Keskuksessa on useita alansa kansainvälisessä kärjessä tai sen tuntumassa olevia tutkijoita

Suomi tutkii: Itsejärjestäytyviä nanolevyjä ja nanopalloja

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen ja Aalto-yliopiston Hyber-huippuyksikön tutkijat ovat löytäneet uudenlaisia itsejärjestäytyviä kaksiulotteisia nanomateriaaleja. Kehitetyt nanolevyt ja ontot nanopallomateriaalit muodostuvat atomintarkoista kulta-nanoklustereista. Tutkimus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.