Ohuita nanorakenteita metallin alkuaineista

Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen tutkijat ovat luoneet pohjan uudentyyppisten atominohuiden, tasomaisten nanorakenteiden tutkimukselle. Uutta rakenteissa on se, että ne on tehty pelkästään metallisista alkuaineista.

Tasomaisista materiaaleista tunnetuin lienee grafeeni. Grafeeni on pysyvä, koska ei-metallinen hiili muodostaa kovalentteja, tasoon suuntautuneita sidoksia. Metalleissa sidokset eivät ole samalla tavoin suunnattuja, minkä vuoksi metallirakenteet usein kasautuvat kompakteiksi atomiryppäiksi.

Tuoreet kokeet ovat kuitenkin vihjanneet, että jopa metallirakenteet voidaan saada tasoissa pysyviksi, kun hyödynnetään muissa tasomaisissa nanorakenteissa olevia reikiä. Näiden kokeiden innoittamina jyväskyläläistutkijat tekivät tietokonesimulaatioita ennustamaan systemaattisesti metallisten alkuaineiden muodostamien tasomaisten rakenteiden ominaisuuksia.

Simulaatioiden mukaan kaksiulotteisten metallirakenteiden ominaisuudet periytyvät ennustettavasti tavallisten kolmiulotteisten metallien ominaisuuksista. Tutkimusta rahoitti Suomen Akatemia.

”Työmme oli perustutkimusta palkitsevimmillaan, sillä saimme tehdä materiaalitutkimuksessa uuden avauksen”, sanoo tutkijatohtori Janne Nevalaita.

LISÄÄ: Tutkimusartikkeli Physical Review B -lehdessä (LINKKI)ja Physics-erityisjulkaisussa (LINKKI).

Kuva: Metallisista alkuaineista luotuja nanorakenteita, Janne Nevalaita.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusinta tietoa   – Lue tästä ilmaiseksi!