Jyväskylä panostaa nanotutkimukseen

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus on kehittynyt uusimman selvitysraportin mukaan merkittäväksi poikkitieteellisen nanotutkimuksen keskukseksi. Siellä tehtyjen julkaisujen taso, että kansainvälinen näkyvyys ovat lisääntyneet. Keskuksessa on useita alansa kansainvälisessä kärjessä tai sen tuntumassa olevia tutkijoita

Jyväskylän Nanotiedekeskuksen (NSC) vuosien 2015–2016 tutkimus- ja opetustoiminnan ulkopuolinen arviointi toteutettiin kaksipäiväisenä tapahtumana 26.–27.4.2017. Arviointeja on suoritettu joka toinen vuosi syksystä 2012 lähtien.

Arviointipaneelissa ovat mukana mm. Berliinin Fritz-Haber –instituutin johtaja prof. Hans-Joachim Freund, Kööpenhaminan yliopiston nanotiedekeskuksen entinen johtaja prof. Morten Meldal sekä Leuvenin yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani prof. Peter Lievens. Seuraava arviointi toteutetaan keväällä 2019.

Paneeli arvioi palautteessaan, että NSC on saavuttanut kansainvälisesti merkittävän aseman poikkitieteellisenä tutkimusyhteisönä. Selvityksen mukaan keskuksessa vallitseva yhteishenki ja poikkitieteellistä tutkimusta tukeva infrastruktuuri antavat erinomaisen mahdollisuuden ratkoa haastavia ja merkittäviä tutkimuskysymyksiä eri tieteenaloja edustavien ryhmien välisen yhteistyön kautta.

Kehityskohteena paneeli nosti esiin nanotieteen maisteriopetuksen vahvistamisen ja tarpeen houkutella lisää opiskelijoita tälle tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi käyvälle tutkimusalalle. Lisäksi paneeli esitti toimenpide-ehdotuksia poikkitieteellisen tutkimuksen edellytysten edelleen parantamiseksi ja näki uhkana erityisesti poikkitieteellisyyttä edistävän kohdennetun rahoituksen puutteen.

LISÄÄ: Jyväskylän Nanotiedekeskus (NSC) palauteraportti (LINKKI)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017