Radiokokous päätti uusista taajuuksista – lue raportti

Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssissa (WRC-15 ) Genevessä päättyi runsas viikko sitten. Nyt Viestintäviraston osallistujat ovat listanneet kaikki muutetut tai kokonaan uudet taajuusalueet eri sovelluksiin.

Geneven kokouksessa käsiteltiin yli 40 asiakokonaisuutta liittyen taajuuksien osoittamiseen uusiin käyttötarkoituksiin ja eri käyttötapojen yhteiskäyttöön taajuuksien tehokkaan käytön mahdollistamiseksi.

Kokouksen aiheet sisälsivät taajuuksia maanpäällisille mobiiliverkoille, satelliittiverkoille, ilmailun ja merenkulun radiojärjestelmille, ilmailun ja liikenteen turvallisuuteen liittyvään käyttöön sekä erilaisille tieteen radiojärjestelmille, kuten ilmatieteeseen ja ilmastonmuutosta havainnoiville järjestelmille.

Kerroimme 5G-alueen muutoksista jo aiemmin. Viestintävirasto on nyt tehnyt loppuraportin (pdf, 396 Kt) WRC-15:n tuloksista.

Kansainvälisen televiestintäliiton ITUn radioviestintäkonferenssi WRC-15 järjestettiin Genevessä 2.-27.11.2015. Konferenssissa oli lähes 3 300 osallistujaa 162:sta ITUn jäsenvaltiosta. Lisäksi konferenssiin osallistui tarkkailijoina noin 500 henkilöä yli sadasta yrityksestä ja organisaatiosta.

Seuraavan kerran radiokokous järjestetään neljän vuoden päästä vuonna 2019. Taustaa WRC-kokouksista voit lukea ITU:n lehden WRC-15-teemanumerosta (linkki).