Kemiin miljardin euron biojalostamo?

Kiinalainen bioenergiayhtiö Kaidi suunnittelee miljardin euron biojalostamoa Kemiin. Toteutuessaan tehdas tuottaisi vuodessa 200 000 tonnia toisen sukupolven biopolttoainetta, josta 75 prosenttia olisi biodieseliä ja 25 prosenttia biobensiiniä. Kaidi tekee lopullisen investointipäätöksen tämän vuoden aikana.

Kemin suunnitellut biojalostamon pääraaka-aineena toimisi energiapuu, ja se olisi ensimmäinen laatuaan niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on saada tehdas käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kaidi on Kiinan suurimpia bioenergiatoimijoita, ja se on kartoittanut jo pitkään mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa Aasiasta Eurooppaan. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin miljardi euroa. Lopullinen investointipäätöksen yritys tekee vuoden loppuun mennessä.

Tämän hetken veropohjalla hankkeesta kertyisi verotuloa jopa 200 miljoonaa euroa vuosittain. Uuden tehtaan työllistävä vaikutus rakennusaikana olisi noin 4 000 henkilötyövuotta, ja tehtaan valmistuttua koko arvoketjuun syntyisi satoja uusia työpaikkoja. Itse tehdas tulisi työllistämään vakituisesti noin 150 henkilöä.

KemiBioJalostamoKaidin biodieseltehdas on suunniteltu nousevan Ajoksen satamaan samalle tontille, johon Valtion polttoainekeskuksena aiemmin tunnettu Vapo suunnitteli biodieseljalostamoa aikaisemmin. Vapo luopui kuitenkin hankkeesta vuonna 2014.

Kiinalaisyhtiö on hankkinut jalostamoprojektiinsa ja ympäristövaikutusten arviointiin sopivat selvitykset ja suunnitelmat Vapolta. Kaidin hanke perustuu kuitenkin eri tekniikkaan kuin Vapo alkuperäiset suunnitelmat.

Kaidi on saanut ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) Lapin ELY-keskukselta ja ympäristöluvan valmistelu on yhtiön mukaan jo pitkällä. Kaidi on allekirjoittanut aiesopimuksen ostaakseen 33 hehtaaria maata Kemin kaupungilta.

”Puun käytön lisääminen ja biotalouden edistäminen ovat hallituksen kärkihankkeita. Samoin vientiä ja työllisyyttä lisäävien ulkomaisten investointien saanti Suomeen on keskeinen tavoitteemme. Näistä syistä olemme ilahtuneita Kaidin suunnitelmista ja seuraamme mielenkiinnolla, miten hanke etenee tulevina kuukausina”, työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson kommentoi.

Puumassasta biodieseliä

Toteutuessaan Kemin biodieseljalostamo tulisi osoittamaan, että myös puupohjaisesta biomassasta voidaan tehdä korkealaatuista biodieseliä. Tehdas olisi maailman ensimmäinen toisen sukupolven biodieseljalostamo, joka käyttäixi raaka-aineenaan kestävää puupohjaista biomassaa, eli niin kutsuttua energiapuuta.

Jalostamon tuottama toisen sukupolven biodiesel on yhtiön mukaan päästöiltään puhtaampaa ja laadukkaampaa polttoainetta kuin ensimmäisen sukupolven biodiesel. Sitä voi myös sekoittaa missä tahansa suhteessa fossiilisen dieselin kanssa, mikä tekee käytöstä joustavaa.

Vuonna 1992 perustettu Kaidi (LINKKI) on uusiutuvaa energiaa tuottava yritys, jonka Suomen yrityksen omistaa suoraan kiinalainen Sunshine Kaidi New Energy Group. Yrityksellä on useita biomassajalostamoita eri puolilla Kiinaa sekä Vietnamia.PekkaKoponen

Sunshine Kaidi New Energy Groupin toimitusjohtaja on Chen Yilong, joka on myös yksi yrityksen perustajista. Kaidi Finlandin toimitusjohtaja on Pekka Koponen (kuvassa). Hän toimi aiemmin teknologiayritys Spinversesssä ja Nokialla. Hänellä on MBA-tutkinto. Koponen valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta.

 

Aloituskuva: Kemin laitos olisi periaatteessa samanlainen kuin Kaidin biopolttoaineiden pilottijalostamo Wuhanissa, Kiinassa.