Ammattikorkeakoulut visioivat tulevaisuuttaan

Suomalaiset korkeakoulut ovat viime vuosina kokeneet voimakkaita muutoksia ja leikkauksia. Nyt ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat lähteneet taistoon koulutuksen puolesta. Tänään luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle visioraportti, jossa esitetään lisäpanostuksia koulutuksen laatuun.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arene ry:n rakenteellisen kehittämisen raportti esittelee Suomen korkeakoululaitoksen nykytilaa ammattikorkeakoulujen silmin. Samalla se ottaa vahvasti kantaa määrätietoisen korkeakoulupoliittisen vision luomisen puolesta.

Rehtorit suosittelevat raportissa Suomen uudeksi visioksi maailman parhaan korkeakoululaitoksen kehittämistä. Ammattikorkeakoulut ovat siinä olennainen osa ja niiden vahvuudet on raportissa lueteltu yksityiskohtaisesti.

Ammattikorkeakoulut ovat esimerkiksi alueillaan vahvoja käytännönläheisen korkeakouluosaamisen uudistajia ja innovatiivisia TKI-toimijoita. Kustannustehokkuus on raportin mukaan myös ammattikorkeakoulujen vahvuus. Opinnoista valmistutaan nopeasti ja tutkintojen sisällöt antavat opiskelijalle osaamista, jolla työllistytään.

’’Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet yhteistyötä tavoitteena laadukkaat osaamiskeskittymät ja osaamistarpeeseen vastaaminen. Nämä hyvät käytänteet on tunnistettava ja hyödynnettävä, toteaa Ammattikoreakoulujen rehtorineuvosto Arenen puheenjohtaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola.

Myös yritys- ja työelämäyhteistyö sekä aluekehitystehtävä ovat vakiintuneet raportin mukaan osaksi ammattikorkeakoulujen toimintakulttuuria. Ammattikorkeakoulut ovat näin tärkeä osa suomalaista korkeakoulutusta sekä tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää.

’’Ammattikorkeakoulujen laajempi yhteistyö ja painoalojen mukainen profiloituminen auttavat rakentamaan entistä vahvempaa osaamista ja maailman parasta korkeakoululaitosta’’, arvioi Arenen RAKE-työryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen.

RAPORTTI: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta, Arene ry 2016 (LINKKI, pdf)