Aalto ja VTT vahvistavat yhteistyötään

Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ovat uusineet strategisen kumppanuussopimuksensa, jolla ne vahvistavat jo ennestään mittavaa yhteistyötään. Yksi tärkeä elementti on mikro- ja nanotekniikka, joissa heillä on yhteiset tutkimustilat Micronovassa.

Aalto-yliopisto ja VTT ovat kumppaneina myös EU:n tieto- ja viestintätekniikan innovaatioyksikössä EIT Digitalissa, joka on neljän toimintavuotensa aikana tuottanut jo noin 40 aloittavaa startup-yritystä.

Molemmille on tärkeää Otaniemen alueen tutkimus- ja koko innovaatioympäristön kehittäminen entistä vahvemmaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskittymäksi. Tavoitteiden saavuttamisessa myös Espoon kaupunki on olennainen kumppani.

aaltotuulateeri
Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

Uudessakin sopimuksessa on todettu, että yhteistyö rakentuu osaltaan osallistumalla yhteisesti kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusverkostoihin. Tutkimuksellisen yhteistyön painopisteinä ovat Suomelle merkittävät tulevaisuuden alueet: mikro- ja nanoteknologia, biotalous, ICT, digitaaliset palvelut ja energia.

’’Aallolla ja VTT:llä on paljon toisiaan täydentävää osaamista ja haluamme saada entistä paremmin asiantuntemuksen, uudet ideat ja tutkimustoiminnan hyödyttämään koko Suomea’’, toteaa Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri.

VTTVasara
VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Samaa mieltä oli myös VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara. Esimerkiksi energia-alueella Aalto ja VTT tekevät yhteistyötä bioenergian lisäksi ydinenergiassa ja sen turvallisuudessa.

Tärkeimpiä infrastruktuureita, joihin panostetaan  tulevaisuudessa,ovat Otaniemen kampukselle rakenteilla oleva ydinturvallisuustalo, VTT Center for Nuclear Safety.

Yhteistyönä syntyy myös tuloksia opetuksessa ja julkaisuissa. Esimerkkinä tutkimusyhteistyön laajuudesta on muun muassa. se, että runsas viisi prosenttia Aalto-yliopiston julkaisuista eli lähes 600 artikkelia vuosina 2010–2015,  oli tehty yhteistyössä VTT:n kanssa.

Länsimetro yhdistää Aallon ja Metropolian

Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat solmineet strategisen yhteistyösopimuksen, jolla ne tiivistävät yhteistyötään erityisesti insinöörikoulutuksessa.

Yhteistyötä laajennetaan verkkokursseihin ja avoimeen yliopisto-opetukseen, projekteihin sekä tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöön. Tavoitteena on myös joustavoittaa opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluasteelta toiselle.

Uusia yhteistyömahdollisuuksia etsitään kehitys- ja innovaatiotoiminnasta esimerkiksi opintoihin ja opiskelijatöihin liittyvissä projekteissa. Niiden  aiheina voivat olla esimerkiksi älykkään liikenteen ratkaisut, maankäyttö ja rakennusala, tieto- ja viestintätekniikka sekä media-ala.

Aalto-yliopisto että Metropolia rakentavat parhaillaan pääkampuksiaan: Aalto Espoon Otaniemeen ja Metropolia Helsingin Myllypuroon. Länsimetron valmistuminen mahdollistaa nopeat yhteydet oppilaitosten välillä.

16.25 Päivitetty Metropolian ja Aalto-yliopiston osalta.