Näin Nokia aikoo pitää kiinni tutkimus-Suomesta

Nokia lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yli kaksi miljoonaa euroa ja ilmoittaa jatkavansa tiivistä tutkimusyhteistyötä yliopistojen kanssa. Yrityksen tutkimus- ja tuotekehitykseen kohdistuvien leikkausten takia Nokian uskotaan leikkaavan myös Suomen tutkimuspanostuksiaan.

Nokia lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa tutkimustyöhön ja erilaisiin tieteellisiin hankkeisiin pääasiassa vuoden 2016 aikana. Nokia haluaa tehdä osansa edistääkseen suomalaisten yliopistojen tutkimusta, tiivistääkseen yhteistyötä yritysten ja suomalaisten yliopistojen välillä, ja täten vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

ristosiilasmaa”Nokian ja suomalaisten yliopistojen yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja haluamme jatkaa sitä myös tulevaisuudessa” vakuuttaa Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

”Toivomme, että lahjoituksemme helpottavat pieneltä osaltaan yliopistojen taloudellista tilannetta ja tukevat koko suomalaista yhteiskuntaa ja sen kilpailukykyä’’, Siilasmaa sanoo.

Yhteistyön kautta yliopistojen huippututkijat ja Nokian asiantuntijat voivat Siilasmaan mukaan ratkaista yhdessä esimerkiksi tulevaisuuden langattomien verkkojen sekä analytiikan avainhaasteita ja sitä kautta merkittävästi edistää alan kehitystä.

Nokia lahjoittaa Helsigin yliopistolle 1,5 miljoonaa euroa luonnontieteellisen koulutusalan hyväksi. Nokia toivoo, että lahjoitus vahvistaisi Helsingin yliopiston pyrkimyksiä erityisesti datatieteen alueella.

Lisäsksi Nokia lahjoittaa suomalaisten yliopistojen toimintaan yhteensä 500 000 euroa: 200 000 euroa Aalto-yliopistolle, 100 000 euroa Helsingin yliopistolle, 100 000 euroa Oulun yliopistolle ja 100 000 euroa Tampereen teknilliselle yliopistolle.

Lahjoitukset on tarkoitettu yliopistojen taloudellisen tilanteen tukemiseen erityisesti tekniikan ja luonnontieteiden alueilla.

Nokia haluaa tiivistää Nokian Nokia Bell Labs -tutkimuskeskuksen yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyössä ollaan perustamassa The Nokia Center for Advanced Research (NCAR) -tutkimusyksikköä, johon  Nokia lahjoittaa 150 000 euroa. Uusi tutkimusyksikkö aloittaa toimintansa huhtikuun 2016 aikana.

NCAR-tutkimusyksikön tavoitteena on seuraavan 3-5 vuoden aikana tehdä alueen osaamista kansainvälisesti tunnustetuksi. Helsingin seudulla on entuudestaan vahvaa osaamista langattomien verkkojen ja analytiikan alueella.

Nokia aikoo lahjoittaa varoja myös suomalaisten yliopistojen yksittäisiin tieteellisiin hankkeisiin. Hyvä esimerkki siitä on Aalto-yliopiston ensimmäinen piensatelliitti Aalto-1, jonka kesällä 2016 tapahtumaa laukaisua Nokia Bell Labs tukee.

Päivitetty 16.20