Hallitus tökkii robotteja liikkeelle

Valtiovalta haluaa vauhdittaa uudenlaisen robotiikan ja automaation hyödyntämistä Suomessa. Tavoitteena on nostaa muutamassa vuodessa Suomi huippumaiden joukkoon robotiikka- ja automaatiokehityksessä. Erityisesti palvelurobotiikka ja liikenne kiinnostavat.

Valtioneuvoston uudessa periaatepäätöksessä asetetaan robottiikkavisiot vuosille 2020 ja 2025. Silloin Suomi olisi uudenlaista älykästä robotiikkaa ja automaatiota valmistava, kehittävä ja laajasti hyödyntävä maa. Tarkoitus ei ole ratkaista vain teollisia prosesseja vaan myös terveydenhuollon ja liikenteen tarpeita. Palvelurobotiikka ja liikenteen robottiautot ja älyliikenne ovat tärkeitä kasvualueita.

Kuva: Robottiliikenteen esitys, 1.9.2015, Kirsi Miettinen, LVM.
Älykäs liikenne on tärkeä sovellusalue. Kuva: Robottiliikenteen esitys, 1.9.2015, Kirsi Miettinen, LVM.

Robotiikan ja automaation lisääntyminen on valtioneuvoston mukaan oleellinen osa yhteiskunnan digitalisaatiota. Robotiikan ja automaation hyödyntämisen lisääminen on valtiovallan mukaan myös kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta olennaista.

Suomella on Valtiovallan selvityksen mukaan perustaltaa hyvät edellytykset olla robotiikka- ja automaatiokehityksen kärkimaita, mutta se vaatii edelleen määrätietoisia toimia ja laajaa eri sektorirajat ylittävää yhteistyötä.

Suomessa olisi tuettava automaatioon ja robotiikkaan liittyvien ekosysteemien ja verkostojen syntymistä sekä edistettävä liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi toimintaa tukevalla sääntelyllä.

Japanissa kokeillaan laajalti jo uusimpia hoitorobotteja. Kuva videolta.
Japanissa kokeillaan jo hoitorobotteja.

Valtiovallan linjausten mukaisesti Suomessa tulisi panostaa robotiikka- ja automaatioalan osaamisen kehittämiseen, erityisesti esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan, käyttäjäkeskeisyyden ja palvelumuotoilun osalta.

Tärkeää on valtioneuvoston esityksen mukaan myös älykkään robotiikan ja automaation yleisen hyväksyttävyyden ja siihen liittyvien ilmiöiden tuntemisen lisääminen.

Periaatepäätöksessä esitetään kaikkiaan 23 toimenpidettä, joilla linjauksia toteutetaan. Tavoitteena on, että kehitys ei ei rajoitu ainoastaan teollisuusautomaatioon, vaan myös muilla yhteiskunnan aloilla. Tärkeää on myös saada 5G hyödyntämään robotiikkaa ja tulevaisuuden automaatiota.

Robotiikkapäätös on osa hallituksen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Periaatepäätös valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriön johdolla yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Toviottavasti kärkihankkeiden kautta tavoitteiden toteutumiseen kohdistetaan riittävästi varoja myös alan tutkimuksen aktivointiin.

LISÄÄ: Valtioneuvoston periaatepäätös LVM/487/01/2016 ja lausunnot (LINKKI)

LISÄÄ: Video palveluroboteista sairaanhoitajien apuna (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!