Miten taipuisa elektroniikka saadaan kestämään?

Uudenlaiset painotekniikoin valmistettavat sähköiset rakenteet voidaan tehdä joustaville materiaaleille. Taivutus altistaa painetun rakenteen tosin myös rasitukselle, joka voi johtaa myöhemmin rakenteen rikkoutumiseen. Ja silti taipuisien laitteiden elinikää voitaisiin pidentää oikeiden suunnitteluvalintojen avulla.

Oulun yliopistolla on tutkittu painetun elektroniikan alustarakenteiden taivutuskestävyyttä. Ensi maanantaina tekniikan lisensiaatti Tuomas Happonen väittelee aiheesta yliopistolla.

Happosen väitöskirjansa otsikko on Reliability studies on printed conductors on flexible substrates under cyclic bending (Luotettavuustutkimuksia joustaville pohjamateriaaleille painetuille johtimille syklisessä taivutuksessa).

Väitöskirjatyössä on kokeiltu painettujen johtimien kestävyyttä toistuvassa taivutuksessa erilaisilla johtimien muodoilla sekä useilla eri johdin- ja pohjamateriaaleilla. Näiden tekijöiden vaikutusta johtimien luotettavuuteen on tarkasteltu sähköisten mittausten ja tilastollisen analyysin avulla.

Happosen saamien tulosten perusteella kaikilla kokeilluilla tekijöillä oli vaikutusta painettujen johdinten taivutuskestävyyteen. Tämä voidaan toteuttaa minimoimalla venymä painetun johtimen ollessa taivutuksessa. Käytetyllä pohjamateriaalilla voidaan kuitenkin huomattavasti pidentää painetun johtimen luotettavuutta taivutuksessa.

LISÄÄ: Väitöskirja (LINKKI, 3,2Mt, pdf)

VTT: Rullalta rullalle elektroniikkaa, VTT, Oulu.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille -Lue ilmaiseksi verkossa!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639