Ohjelmistorobotit palvelutoiminnaksi

IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt uuden, ohjelmistorobotiikkaan ja prosessianalytiikkaan keskittyvän palvelun. Siinä CGI:n analyytikot arvioivat soveltuvimmat ratkaisut automaatioasteen nostamiseen sekä huolehtivat ohjelmistorobottien käyttöönotosta ja ylläpidosta.

Ohjelmistorobotiikka on CGI:n mukaan kustannustehokas tapa automatisoida tehtäviä, joille ovat tyypillistä suuret volyymit ja toistuvat rutiinit. Esimerkiksi tietojen syöttäminen tai tarkistaminen eri järjestelmien välillä, vaihtelevien häiriötilanteiden hallinta sekä vakioitujen päätösten tekeminen ovat tehtäviä, joiden automatisointiin on kasvavaa kiinnostusta.

”Ennen kuin ohjelmistorobotit laitetaan töihin, teemme vielä kannattavuuslaskelmat, joilla varmistetaan automatisoitavien tehtävien järkevä laajuus. Yleensä ohjelmistorobotti on saatavissa käyttöön nopeasti ja matalin kustannuksin verrattuna esimerkiksi tilanteisiin, joissa legacy-järjestelmiin toteutettaisiin suoria integraatioita”, korostaa Suomessa alueesta vastaava CGI:n johtaja Niko Halonen.

Ohjelmistorobotti on kuin virtuaalinen työntekijä, joka käyttää tietokonetta ihmisen apuna tai sijasta. Robotti ohjeistetaan työskentelemään tiettyjen sääntöjen mukaisesti erilaisten sovellusten käyttäjänä.

’’Robotiikalla on mahdollista saavuttaa jopa 85 prosentin säästöt työvoimakustannuksiin ja ehkäistä inhimillisiä virheitä tiedonkäsittelyssä”, kiteyttää ohjelmistorobotiikan hyödyt Niko Halonen.

Yritys hyödyntää kaikkia alan yleisimpiä ohjelmistoja, kuten BluePrism, UIPath, Automation Anywhere, Thoughtonomy ja Celaton.

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkossa

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639