Uusia lasereita 3D-hahmotukseen

Diplomi-insinööri Brigitte Lanz väittelee Oulun yliopistolla ensi viikolla uusista laserdiodirakenteista suuritehoisten ja nopeiden optisten pulssien generointiin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi tulevaisuuden työkoneiden, robottien tai ajoneuvojen ympäristön hahmottamiseen.

Diplomi-insinööri Brigitte Lanzin väitöstyön yhteudessä tutkittiin ja kehitettiin laserdiodilähetinrakenteita, joilla voitaisiin generoida voimakkaita ja nopeita laserpulsseja erityisesti etäisyysmittaukseen. Työn sovellusalueena on 3D-etäisyyskuvan tuottaminen robottien ja työkoneiden lisäksi esimerkiksi tulevaisuuden itsenavigoiviin ajoneuvoihin.

Väitöskirjatyön tuloksena kehitettyjä laserdiodirakenteita ja -lähettimiä käyttäen voidaan antureiden rakennetta merkittävästi yksinkertaistaa.  Takaisinheijastuksen optisen kaiun rekisteröinti voidaan tehdä yksittäisen fotonin perusteella ts. herkimmällä ja tarkimmalla tavalla.

Lupaavimmaksi lähetinrakenteeksi osoittautui uusi laserdiodirakenneperiaate, jossa sisäisen rakenteensa perusteella, asettamatta erityisiä vaatimuksia ohjauselektroniikalle, pystyy tuottamaan halutun kaltaisen optisen pulssin.

Brigitte Lanz väittelee Oulun yliopistossa 28.10.2016. Väitöskirjan nimi on Compact current pulse-pumped GaAs–AlGaAs laser diode structures for generating high peak-power (1–50 watt) picosecond-range single optical pulses (GaAs/AlGaAs -laserdiodirakenteita suuritehoisten (1–50 wattia) ja nopeiden (~100 ps) optisten pulssien generointiin)

LISÄÄ: Väitöskirja (LINKKI, pdf, 2,9 Mt)

Kuvituskuva: Here

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta!

http://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2016?e=19307983/35580639