Tiedonsiirto muuttaa sähköverkon älykkääksi

Älykäs sähköverkko edellyttää sähkömarkkinamallien ja tiedonsiirron muutoksia. Suomesta tutkimuslaitos VTT on mukana eurooppalaisessa SmartNet-hankkeessa, jossa kehitetään sähkömarkkinamalleja ja uusia luotettavia tiedonsiirtokeinoja. Hankkeen asiantuntijakokous on tänään meneillään Espoossa.

Älykkyyden lisääminen sähköverkoissa ei kohdistu pelkästään sähköverkkoon, vaan se vaikuttaa myös sähkömarkkinoihin, kaikkiin toimijoihin eri sähköverkon tasoilla sekä käytettäviin tietoliikenneratkaisuihin.

Suomalaisia tietoliikenneyrityksiä kiinnostaa, millaisia palveluita ja ratkaisuja voidaan tulevaisuudessa tarjota energiatoimialalle

’’Kansallisella tasolla erityistä huomiota on kiinnitetty matkapuhelinverkkojen käytettävyyteen kaupankäynnissä ja energiaverkkotietojen jakamisessa”, sanoo johtava tutkija Seppo Horsmanheimo.

EU:n energiastrategian tavoitteena ei ole silti pelkästään eurooppalaisen sähköjärjestelmän tekninen muuttaminen, vaan se tähtää myös sähkömarkkinoiden kehittämiseen kohti Euroopan sisäisiä energiamarkkinoita. Avuksi muutoksessa tarvitaan silti roppakaupalla uusinta teknologiaa.

Hajautetun vaihtelevan sähköntuotannon määrä tulee kasvamaan erityisesti pien- ja keskijänniteverkoissa. Yhä isompi osa joustavista resursseista – sisältäen ohjattavan kulutuksen, energiavarastoinnin ja tuotannon – tulee hajautumaan jakeluverkkoihin.

Entistä enemmän sähköjärjestelmän tarvitsemasta reservitehosta taajuuden ja jännitteen hallintaan tuotetaan jatkossa hajautetusti jakeluverkoissa. Tarve tasapainottaa tuotantoa ja kulutusta reaaliajassa jakeluverkoissa sekä lisätä koordinointia siirtoverkko-operaattorin ja jakeluyhtiöiden välillä lisääntyy.

LISÄÄ: SmartNet-hanke (LINKKI)

Espoossa on meneillää SmartNet-projektin (2016-2018) asiantuntijakokouksen, johon osallistuu VTT:n viitisenkymmentä Euroopan sähkömarkkinatutkijaa sekä teollisuuden ja järjestöjen edustajaa. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa Andy Burgess (OFGEM, UK Authority and CEER),  Gérald Sanchis (RTE, French TSO) ja  Neil Huges EPRI (the American research organization).

Kuva: Landis+Gyr

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa. (LINKKI)

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi verkosta