Sähköyhtiö ottaa uudet älymittarit käyttöön

Energiamarkkinat muuttuvat lähivuosina perinpohjaisesti uusien energiamuotojen ja sähkön varastoinnin myötä.  Sähköyhtiö Elenia valmistautuu tulevaan murrokseen ottamalla käyttöön uuden mittausjärjestelmän Soneran ja kotimaisen Aidonin kanssa.

Sähköntuotantorakenteen muutos, sähköinen liikenne ja sähkövarastot tulevat muokkaamaan Elenian mukaan pian sähköjärjestelmiä ja sähkömarkkinoita. Esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon kasvu jatkuu ja asiakkaiden sähkönkäyttö muuttuu.

Tulevaisuudessa sähköjärjestelmän tasapainon ylläpito muuttuu yhtiön mukaan nykyistä vaativammaksi.  Suotuisilla säillä tuuli- ja aurinkovoimasta syntyy tuotantopiikkejä ja kulutuspiikkejä puolestaan esimerkiksi pakkasajan lämmityksestä.

”Nyt käytössä olevat teknologiset ratkaisut eivät yksin riitä, tarvitsemme innovaatioita ja uutta ajattelua. Siksi varaudumme jo alkaneen murroksen kasvaviin vaikutuksiin testaamalla seuraavan sukupolven älykästä sähkönmittausjärjestelmää”, kertoo asiakasjohtaja Ville Sihvola sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:stä.

Elenia asentaa tänä vuonna noin 30 000 uuden sukupolven älykästä sähkömittaria. Testikohteita on tulossa Jyväskylän ympäristöön, Nokian, Pirkkalan, Kangasalan ja Lempäälän alueille, Hämeenlinnaan, Janakkalaan, Karkkilaan sekä Heinolan ja Vierumäen alueille.

Uudet mittarit korvaavat pääosin kerrostaloissa ensimmäisen sukupolven älymittareita, joiden suunniteltu 15 vuoden elinkaari on täyttymässä. Elenia ottaa käyttöön Suomessa kehitetyn Aidonin mittausalustan. Soneran palveluun Elenialle sisältyvät uuden sukupolven sähkömittarit ja niiden etäluenta.

’’Uusi älymittausjärjestelmä mahdollistaa reaaliaikaiset palvelut asiakkaille. Jatkossa asiakas näkee kulutuksensa mobiililaitteessaan lähes reaaliaikaisesti, vaikkapa sen, kun sauna on napsautettu lämpiämään”, sanoo Ville Sihvola sähköverkkoyhtiö Eleniasta.

Elenialla on 420 000 kotitalous- ja yritysasiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

TAUSTAA: Mitä etua uusista mittareista

  • Sähkönkulutus- ja tehotiedot ovat käytettävissä entistä reaaliaikaisemmin.
  • Mittausjakso lyhenee tunnista 5-15 minuuttiin siten, että tiedot ovat käytettävissä välittömästi.
  • Tavoitteena on tarjota yksityisasiakkaille pääsy sähkön kysyntäjoustomarkkinoille.
  • Mahdollistavat muun muassa uusien ohjauspalveluiden tarjonnan.
  • Tulevaisuudessa yhdistyvät asiakkaiden kotiautomaatioon.