Suomessa tyydytään liikaa nykyteknologiaan?

Suurimmalla osalla suomalaisista pk-yrityksistä ei ole halua kasvaa tai hyödyntää uusia innovaatiota, kertoo Microsoft Eurooppa-selvityksessään. Ero muihin eurooppalaisiin maihin on erittäin suuri. Uusin teknologia kiinnostaa, mutta ratkaisuja ei saada käytännön toimiksi.

Microsoftin teettämä lähes 13 000 eurooppalaista pk-yritystä kattanut tutkimus osoittaa, että monilta suomalaisilta pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä puuttuu selvästi into kasvaa, innovoida uusia tuotteita ja palveluita sekä hyödyntää uusia teknologioita.

Yritykset keskittyvät selvityksen mukaan olemassa olevien tuotteidensa ja palvelujensa myymiseen. Samaan aikaan muualla Euroopassa kasvava osuus pk-yrityksistä kehittää liiketoimintaansa voimalla.

Suomen pk-yrityksissä ymmärretään selvityksen mukaan teknologian tarjoamat mahdollisuudet: 71 prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä uskoo teknologian voivan säästää aikaa ja 62 prosenttia uskoo teknologian voivan tehdä yrityksestä joustavamman.

Silti suomalaiset pk-yrittäjät ovat silti varovaisia teknologiainvestoinneissaan. Vain 29 prosenttia vastanneista arvioi, että yrityksen IT-investoinnit kasvavat tulevana vuonna.

Suomalaisyrityksissä myös työskennellään vanhenevilla laitteilla: 57 prosenttia käytössä olevista laitteista on yli kolme vuotta vanhoja. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista pk-yrittäjistä kertoi perustaneensa yrityksen tuodakseen markkinoille innovatiivisia tuotteita tai palveluita.

Suomen luku oli pienin kaikista tutkimukseen osallistuneista maista.

Tutkimuksen toteutti Microsoft yhteistyössä Hult International Business Schoolin kanssa. Mukana oli lähes 13 000 eurooppalaista pk-yrityksen omistajaa ja työntekijää. Tutkimukseen osallistui 500 mikroyritystä, pientä tai keskisuurta yritystä.

LISÄÄ: Pk-yritysten teknologiaselvitys, Microsoft / Hult 2017 (LINKKI, pdf, 1,7 Mt)

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!