Vihreä kemia saa lisää tilaa

VTT laajentaa Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan Bioruukki-tehtaan toimintaa vihreän kemian uusimpiin teknologioihin, biomassojen hyödyntämiseen ja tekstiilikuitujen kierrätykseen. Pilotointikeskuksessa yritykset ja tutkimusorganisaatiot pääsevät kehittämään ideoitaan kohti teollista mittakaavaa.

Bio- ja kiertotalouden tuotteiden ja teknologioiden maailmanmarkkinat ovat vahvassa kasvussa, ja VTT haluaa tarjota kumppaneilleen ympäristön ja asiantuntemuksensa uusien kilpailukykyisten tuotteiden ja prosessien kehittämiseen.

Bioruukki tutkimuskokonaisuus, joka on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen. VTT yhdistää Bioruukissa erilaiset pilotointiympäristöt kokonaisuudeksi, joka palvelee eri kehitysvaiheissa olevia arvoketjuja. Kokeilun yhdistäminen nopeuttaa ja tehostaa kallista pilotointivaihetta.

Bioruukin biomassojen tutkimustilat valmistuvat syksyllä 2017. Pääasiassa metsäbiomassojen prosessointiin sekä sellun valmistukseen suunnitellut laboratorio- ja pilotointitilat ovat laajuudeltaan noin 2300 neliömetriä. Kehitystyö tukee Suomessa vireillä olevia sellutehdashankkeita.

Uusimpana Bioruukin tontille valmistuu vuoden 2019 alussa uudisrakennus kemikaalien ja uusien materiaalien valmistamiseksi vihreän kemian keinoin.

Bioruukissa työskentelee tällä hetkellä 15 henkilöä. Tutkimus- ja kehitystyö jatkuu myös VTT:n nykyisissä tutkimustiloissa Espoon Otaniemessä, Jyväskylässä ja Tampereella. Niiden toiminta tukee Bioruukissa tehtäviä pilotointeja

Espoon Kiviruukin teollisuusalueella sijaitseva Bioruukki on yksi VTT:n suurimpia investointeja. Kokonaisuutta kehitetään yhdessä Espoon kaupungin, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.