Näissä yksiköissä tehdään huippututkimusta – 12 uutta mukaan

Suomen Akatemia on valinnut 12 tutkimuksen huippuyksikköä vuosille 2018–2025. Uusissa huippuyksiköissä tutkitaan muun muassa avaruustiedettä ja tekniikkaa, pelikulttuureja, eurooppalaista oikeutta ja identiteettiä, kvanttiteknologiaa, ikääntymistä ja hoivaa sekä kasvainten genetiikkaa.

Suomen Akatemia sai tämänkertaiseen huippuyksikköhakuun yhteensä 179 aiehakemusta. Huippuyksiköt valittiin uudistettuun huippuyksikköohjelmaan. Samalla huippuyksikön rahoituskausi pitenee kuudesta vuodesta kahdeksaan, ja ensimmäisen nelivuotiskauden jälkeen yksikölle tehdään tieteellinen väliarviointi.

Huippuyksiköt tekevät läpimurtotutkimusta ja edistävät tieteen uudistumista. Tieteen uudistuminen voi toteutua uusien tutkimusaiheiden, menetelmien, lähestymistapojen tai uudenlaisten tutkimusryhmien yhdistelmien muodossa. Akatemia odottaa, että huippuyksiköiden tutkimuksella on myös tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvaa vaikuttavuutta.

”Kysyimme jo hakemusvaiheessa tutkijoilta sitä, minkälaista vaikuttavuutta heidän tutkimuksellaan voisi olla perinteisen tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi ja pyydämme jatkossa uusilta huippuyksiköiltä myös raportointia vaikuttavuuden toteutumisesta. Tavoitteena on näin innostaa valittuja huippututkimusyksiköitä aktiivisesti pohtimaan ja edistämään oman tutkimuksensa laajaa vaikuttavuutta”, Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala kertoo.

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -raportissa todetaan, että tieteellisen vaikuttavuuden lisäksi tutkimuksella voi olla tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuvaa vaikuttavuutta. Tutkimus voi toimia vaurauden ja hyvinvoinnin lähteenä, tukea käytäntöjen kehittämistä ja osaamisen kasvattamista, tarjota perusteltuja lähtökohtia päätöksenteolle tai rakentaa maailmankuvaa ja sivistystä.

Yliopistoille ohjausrahaa

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoituksella tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista.

Rahoituspäätöksiä tehtiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Haku järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Tällä hakukierroksella erityisteemana oli yliopistojen välinen työnjako ja yhteistyön vahvistaminen. Suurimman rahoituksen saivat Helsingin yliopisto 15 miljoonaa euroa ja Aalto-yliopisto 10,8 miljoonaa euroa.

Uudet huippuyksiköt 2018-2025

 • Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö
 • Kokemuksen historian huippuyksikkö
 • Kantasolumetabolian huippuyksikkö
 • Monikudosmallintamisen huippuyksikkö
 • Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö
 • Inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö
 • Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö
 • Kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikkö
 • Kvanttiteknologian huippuyksikkö
 • Kompleksitautien genetiikan huippuyksikkö
 • Muinaisen Lähi-idän imperiumit-huippuyksikkö
 • Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö

Huippu-yksikkövalinnat 20012-2017 ja 2014-2019 (LINKKI) ja yliopistojen profilointirahoituksen saaneet (LINKKI, pdf).

Päivitetty 12.48 yliopistojen rahoituksella.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!