Teknologia-painotus tulee kouluihin

Lappeenrannassa aloittaa tänä syksynä  kaksi teknologiapainotteista luokkaa. Niissä  painotetaan muiden oppiaineiden ohessa teknologisia taitoja. Niiden avulla halutaan harjaannuttaa oppilaiden ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Teknoluokkien mallina toimivat Oulun aiemmin aloittaneet teknoluokat. 

Teknologiapainotteisen luokan ajatuksena on luoda riittävät haasteet antava ympäristö matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa ja kädentaidoissa lahjakkaille oppilaille.  Oulussa esimerkiksi tavallisen koulupäivän arjessa on toteutettu teknologiapainotteisia projekteja. Oulussa paikalliset yritykset ovat olleet myös aktiivisesti mukana luokkien toiminnassa.

Teknoluokkaopiskelu käynnistyy Lappeenrannassa Sammonlahden koulun 7. luokalla ja Lavolan toimipisteen 6. luokalla. Luokkien vastaavina opettajina toimivat Olli-Jussi Rissanen ja Samuli Anttinen. Niissä on kyse kaksivuotisesta kokeilusta, jota  Opetushallitus rahoittaa. Hankkeessa ovat mukana Lappeenrannan lisäksi Kuopion ja Oulun kaupungit.

Lappeenrannan teknologiapainotteisten luokkien tämän vuoden teemana on vihreä teknologia. Aihe linkittyy hyvin koulun muihin projekteihin ja alueella sijaitsevan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun osaamiseen.  Luokat ovat jo sopineet yhteistyöstä näiden oppilaitosten kanssa muun muassa siten, että opiskelijat tulevat ohjaamaan oppilaita teknologiaprojekteissa. ’

Sammonlahden opettajan Olli-Jussi Rissasen mukaan teknoluokkien projektit koostuvat muun muassa arjen teknologiasta, robotiikasta ja automaatiosta, tuotesuunnittelusta ja yrittäjyydestä sekä peleistä ja ohjelmoinnista.

Lappeenrannan peruskouluissa on kokeiltu myös  tutoroppilastoimintaa ohjelmoinnissa. Siinä yksi koulun luokista on koulutettu ohjelmoinnin osaajiksi, jotka käyvät puolestaan opettamassa ohjelmointia koulun opettajille ja muille oppilaille.

Kuvituskuva: Shutterstock

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!