Oulusta raskasmetallien mittauslaitteisto

Oulun yliopistossa on kehitetty mittauslaitteisto kaivosten raskasmetallien jatkuvatoimiseen monitorointiin. Laitteisto soveltuu myös arktisiin olosuhteisiin. Uusi mittauskonsepti pyritään kaupallistamaan kehityshankkeen jälkeen.

Tutkimushankkeessa kehitetään myös öljyn jatkuvatoimista mittausmenetelmää sekä mallinnetaan öljypäästöjen leviämistä satama-alueilla.  Jotta ympäristövahinkoihin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti, tulee esimerkiksi kaivosvesiä monitoroida jatkuvatoimisesti.

Oulun yliopistossa kehitetty raskasmetallien mittauslaitteisto.

Nikkelin jatkuvatoimiseen mittaukseen on hankkeen aikana kehitetty uudenlainen elektrodi. Sen ympärille on suunniteltu ja rakennettu kenttäkelpoinen raskasmetallien mittaamiseen soveltuva laitteisto.

Mittaustulokset voidaan lähettää reaaliaikaisesti palvelimelle ja mahdollisiin pitoisuuksien nousuihin voidaan reagoida nopeasti. Mittausjärjestelmää on testattu kenttäkokeilla kaivosteollisuudessa ja laitteen on havaittu toimivan hyvin haastavissa arktisissa olosuhteissa.

Hankkeessa on testattu laitteiston kenttäkelpoisuus ja toimivuus myös öljyn mittauksen osalta. Reaaliaikaisen pilotointi toteutettiin Rauman satamassa. Virtausmallinnuksella on tutkittu myös eri jäätyyppien vaikutusta raskaan ja kevyen öljyn leviämiseen satama-altaassa.

Mallinnuksen perusteella on havaittu, että sohjo imee öljyä itseensä ja hidastaa öljyn leviämistä verrattuna avoimessa meressä tai kiinteän jään alla tapahtuvaan öljyn leviämiseen. Kiinteä jää puolestaan voi toimia esteenä öljyn leviämiselle, jos jää on tarpeeksi paksua.

TAUSTAA: JaMit-hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston ympäristö- ja kemiantekniikan tutkimusyksikön (ECE) ja Kajaanin yliopistokeskuksen mittaustekniikan yksikön sekä Kemi-Tornion ammattiopisto Lappian kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittavat projektissa mukana olevat yritykset Euroports, EHP Environment ja Measurepolis.

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue tästä ilmaiseksi!

https://issuu.com/uusiteknologia.fi/docs/1_2017