Suomi aloittaa 5G-konepilotit

Nokian Bell Labs vetää uutta esineiden internettiin liittyvää WIVE (WIreless for VErticals) –hanketta. Siinä tuodaan uusia langattomista tekniikoista, erityisesti 5G:stä, uusille toimialoille.  Tarkoitus on  testata palveluita testiympäristöissä laboratorion ulkopuolella. Kaksivuotisen hankkeen rahoittajana on Tekes.

Uuden WIVE (Wireless for VErticals) projektissa on Nokian lisäksi monta muutakin osallistujaa yritysmaailmasta, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista. Mukana ovat Nokian lisäksi muun muassa Teleste, Telia, ABB, Nordic Semiconductor, Cargotec Kalmar, Yleisradio, Digita, Viestintävirasto, Aalto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun amk ja Tampereen teknillinen korkeakoulu sekä VTT. Rahoittajana on Tekes. Tutkimusmaailman vetäjänä toimii Turun ammattikorkeakoulu.

Uutta tutkimusta tarvitaan lisää, sillä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa arviolta jopa kymmenet miljardit verkkoon kytkeytyvät laitteet yhdistyvät älykkäiksi ja ohjelmoitaviksi järjestelmiksi. Muutos tulee vaikuttamaan esimerkiksi liikenteeseen ja resurssien käyttöön, oppimiseen ja työhön sekä terveydenhoitoon ja hyvinvointiin.

WIVE-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia konsepteja, mahdollistaa teknologioita ja testata 5G:n tarjoamia vertikaalisia palveluita, erityisesti koneyhteyksissä sekä mediajakelussa. Sellainen on esimerkiksi alhaisen viiveen viestintä (Ultra Reliable Low Latency Communications), jota tarvitaan sähköverkoissa ja erilaisissa etäohjattavissa laitteissa. Myös vähäisen tehonkulutuksen koneyhteydet ovat vahvasti mukana.

Tulevaisuuden langattomat palvelut asettavat entistä laajempia vaatimuksia muun muassa verkkojen ja palveluiden luotettavuudelle, viiveelle, datanopeudelle, turvallisuudelle ja saatavuudelle.  Hankkeen tarkoituksena on osoittaa myös, että näihin vaatimuksiin voidaan vastata tulevalla 5G-tekniikalla.

”Eri toimialojen tarpeiden ja 5G:n käyttäjien kontekstin syvällinen ymmärtäminen on toimintamme ytimessä. Tutkimme median käyttötapojen muuttumista ja kehitämme uudenlaisia katsojakokemuksia esimerkiksi osana Telia 5G –areena –yhteistyötä ja Liigan mediakumppanuutta”, sanoo Telialla 5G-ohjelmasta Suomessa vastaava Janne Koistinen.

Uusi WIVE-hanke toteuttaa vertikaalisia palvelupilotteja Suomen 5G-testiverkon (5GTNF) testialustoilla (esim. TAKE-5 and 5GTN+). Taajuudet ovat myös yksi keskeinen mahdollistaja 5G:n innovaatiomahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämän vuoksi WIVEssä tutkitaan ja edistetään aktiivisesti joustavaa taajuuspolitiikkaa ja taajuuksien hallintaa uusien taajuusresurssien vapauttamiseksi 5G:tä varten.  Oulun yliopiston CWC-laboratorio on  kehittänyt tulevaa 5G:tä varten erityisen mikro-operaattorikonseptin.

LISÄÄ: WIVE-projekti (LINKKI)

 

Uusimmat teknologiauutiset kätevästi uutiskirjeessä – kerran viikossa (LINKKI).

LUE – UUTTA  – LUE – UUTTA – LUE – UUTTA

Uusi ammattilehti huipputekniikan kehittäjille – Lue ilmaiseksi!