Älytie saa suomalaistestaajat – talviolosuhteisiin

Suomalaisella osaamisella ratkotaan automaattisen liikenteen talviolosuhteiden ongelmia eilen avatulla Muonioon rakennetulla älytiellä.  Arctic Challenge -tutkimushankkeessa pyritään ratkomaan automaatioajamisen ongelmia talvisissa ja pohjoisissa olosuhteissa.

Liikenneministeriön ja Trafin hankkeessa tehdään kenttäkokeita automaattiajoneuvoilla Tunturi-Lapissa sijaitsevalla Aurora-koealueella vuosina 2017-2019. Tutkimussopimukset on tehty kolmen yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuvan ryhmittymän kanssa.

Erityisesti talviolosuhteet ovat tärkeää, sillä jos robottiajoneuvo toimii Suomen Lapissa niin se toimii muuallakin.

Kuva: Robottiliikenteen esitys, 1.9.2015, Kirsi Miettinen, LVM.

Trafin johtava asiantuntija Anna Schirokoffin mukaan esimerkiksi ajoneuvon sijaintiin tarvitaan entistä tarkempaa paikannusta ja karttoja, kun tien pinnan peittää lumi ja jää.

”Ratkaisun avaimet tieliikenteen automaation talvihaasteisiin ovat meillä suomalaisilla, ja tämän tutkimushankkeen avulla pystymmekin tuomaan osaamistamme esille myös kansainvälisessä automaatiokeskustelussa’’, Anna Schirokoff sanoo.

Älykäs tie ja sen infra on tärkeässä asemassa. Uudessa hankkeessa tutkitaan ajoneuvon paikantamista kahdella tavalla: kartta- ja satelliittitietoon perustuen sekä tienvarressa oleviin reunapaaluihin ja aurauskeppeihin perustuen.

”Tavoitteena on selvittää minkälaisia ja missä aurauskeppien ja reunapaalujen tulisi olla, jotta automaattinen ajoneuvo pystyisi niiden avulla määrittämään sijaintinsa tiellä”, kertoo Liikenneviraston projektipäällikkö Ilkka Kotilainen.

Hankkeen toisena painopisteenä tutkitaan ajoneuvojen etäohjausta vaikeissa olosuhteissa sekä turvallisuuteen liittyviä kuljettajille ja ajoneuvoille automaattisesti lähetettäviä viestejä liikenteen häiriöistä ja vaikeista olosuhteista.

”Automaattinen ajoneuvo hyötyy häiriöviestien lisäksi myös joissain tilanteissa etäohjauksesta, jota tulevaisuudessa voivat käyttää esimerkiksi logistiikkayritykset kuorma-autojensa etävalvonnan osana”, kertoo Trafin Anna Schirokoff.

TAUSTAA:

Arctic Challenge -tutkimushanketta rahoittavat Liikennevirasto ja Trafi. Hanke on osa Liikenneviraston rahoittamaa Aurora-älytiehanketta sekä Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa rahoitteista NordicWay2-hanketta. Hanke on osa Liikennelabra-yhteistyötä. Tutkimushankkeeseen osallistuvat sopimuskumppanit ovat Dynniq Finland, Indagon, Infotripla, Lapin Ammattikorkeakoulu, Roadscanners, Sensible 4 ja tutkimuskeskus VTT.