Säteilyilmaisimien kehittämiseen 10 miljoonaa euroa

Suomen Akatemia on jakanut rahoituksen terveys- ja turvallisuusalueen säteilyilmaisimien kehittämiseen. Akatemia rahoittaa ohjelmassa 13 hanketta kymmenellä miljoonalla eurolla. 

Hankkeissa etsitään uutta tietoa muun muassa syöpähoitojen, aivoverisuonien diagnostiikan ja turvakamerasovellusten kehittämiseen. Rahoituksen saaneissa hankkeissa pyritään luomaan uusia laitelähtöisiä ja toiminnallisia säteilyilmaisinkokonaisuuksia.

Niissä yhdistetään muun muassa ilmaisinteknologiaa, materiaalitiedettä, elektroniikkaa, signaalinkäsittelyä, matematiikkaa, tiedonkeruujärjestelmiä ja systeemisuunnittelua.

Lisäksi tutkimuksessa tarvitaan ymmärrystä mitattavista kohteista ja niiden erityispiirteistä. Sovellusalueiden painopisteet ovat lääketiede ja teollisuus.

LISÄÄ: Kaikki Raddess-rahoituksen saaneet 2017 (LINKKI)